Småhusplanen og PBE - undersøkelse

Saksbehandlingstider og Småhusplanen.

Det har over en periode på flere år kommet mange henvendelser til Oslo arkitektforening (OAF), Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge fra arkitektkontorer vedrørende treg eller uforutsigbar saksbehandling av byggesaker i Plan og bygningsetaten (PBE) i Oslo.

Byrdået vil revidere småhusplanen

Saken er aktualisert nå med den vedtatte revisjonen av småhusplanen i Oslo og den umiddelbare søknadsstoppen hos PBE. Arkitektbedriftene, sammen med de øvrige arkitektorganisasjonene ønsker nå å foreta en spørreundersøkelse om hvordan dette påvirker våre medlemmer.

Spørreundersøkelse

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Arkitektbedriftene, OAF og NAL og inneholder få spørsmål, og gjelder særlig saksbehandlingstider, kommunikasjon og behov for tilleggsdokumentasjon (mangelbrev), da vi har mottatt flest henvendelser om dette. I tillegg er spørsmål om kontoret blir rammet av det midlertidige forbudet mot tiltak i forbindelse med revisjon av småhusplanen.

Vi håper at alle tar seg anledning til å svare raskt på denne viktige undersøkelsen, slik at vi får et kvalitativt underlag å ta med oss inn i videre prosess med PBE.

Undersøkelsen blir tilsendt per e-post til daglig ledere i berørte arkitektkontorer mandag 25. april. Svarfrist på undersøkelsen er 1. mai.

Forlenget frist. Undersøkelsen er åpen frem til og med 8. mai!

Relaterte saker


Mest leste saker