Årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge onsdag 01.06.2022 

Velkommen til Storhamarlåven

I henhold til foreningenes lover - § 6, innkalles det herved til årsmøte på Teams, onsdag 1. juni 2022 kl. 17.00, på Hamar. Møtet vil også bli gjennomført fysisk og digitalt slik at det vil være mulig å følge møtet på Teams.

Alle medlemmenes medarbeidere og tillitsvalgte har anledning til å delta på årsmøtet med talerett (§7-3). 

Den enkelte bedrift kan delta selv eller gi fullmakt til et annet medlem. 
  

Påmelding skjer ved å klikke på lenke nedenfor. Alle må melde seg på digitalt. 

 Frist for påmeldinger er mandag 30. mai kl. 12.00. 

Lenke til deltagelse digitalt vil bli sendt ut i løpet av tirsdag 31. mai.  

Det vil bli stemt over hver sak digitalt i møtet og kun mens møtet pågår. 

I forkant av årsmøtet arrangeres en befaring på Storhamarlåven. Forut for dette avholdes et medlemsmøte for Hamar-regionen/Innlandet fylke. 

 

PROGRAM 

Kl 15.30 Arkitekturomvisning Storhamarlåven (ark. Sverre Fehn) 

Kl 16.30 Oppkobling og registrering 

Kl 17.00 Åpning av Arkitektbedriftenes årsmøte 2022 

v/hovedstyrets leder, Michelle Wright 

 Årsmøte Arkitektbedriftene i Norge 

Kl 18.30 Slutt 

Kl 19.00 tba 

 

Sakspapirer for årsmøtet

Relaterte saker


Mest leste saker