Språkkafé for utenlandske arkitekter

Er du, eller kjenner du, en utenlandsk arkitekt i Norge? Helt nyankommet, eller vært her en stund? Spor Arkitekter har etablert et arrangement de kaller språkkafé.

Ideen er at deltagerne skal bli kjent med norske ord og uttrykk i den profesjonelle utøvelsen av arkitektfaget. Språkkaféen fungerer som en kunnskapsarena, hvor man snakker om hvordan arkitekter arbeider i Norge, både fra et privat og offentlig ståsted.

Hver språkkafe fokuserer på ulike faglige temaer. Alle er invitert til å delta, og dersom man ønsker kan man bidra med sin bakgrunn og erfaring i fremtidens temaserier på språkkaféne.

For mer info eller om du har noen gode ideer, ta kontakt med Spor Arkitekter om et tema og en dato (typisk på en lørdag).

Last ned invitasjon her >>

Relaterte saker


Mest leste saker