Ny Norsk Standard for blågrønn faktor

Norsk Standard for blågrønn faktor er utviklet av en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggenæringen. Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet.

I komiteen var Arkitektbedriftene representert ved Geir Pettersen, fra Grindaker AS Landskapsarkitekter.

- Velfungerende blågrønne strukturer er avgjørende for å håndtere konsekvensene av endret klima. Samtidig som slike løsninger gir mer robust overvannshåndtering og mer biologisk mangfold, er de også en sjanse til å tilføre estetiske og opplevelsesmessige kvaliteter i prosjektene, og rett og slett gjøre omgivelsene våre rikere. Derfor har det vært viktig for oss å bidra med en ressurs i arbeidet med en standard, sier utviklingssjef i Arkitektbedriftene, Janeche Bull Borander.

- Standarden er ment å medvirke til at tiltakshaver og andre som bestiller velger naturbaserte løsninger, og vil være et hjelpemiddel både i planarbeid og byggesak. Den setter nivå for blågrønn faktor i prosjektene uten å angi konkrete løsninger, slik at arkitekter og landskapsarkitekter kan bruke sin kompetanse til det de er best på, innovative løsninger tilpasset det enkelte prosjekt, avslutter Borander.

Les også:
Påvirker norske standarder >>
Ny standard for blågrønn faktor på høring >>
Arkitektur skaper verdi >>

 

I byggeprosjekter finnes det mange virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men disse blir ikke alltid valgt. Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) gjør det enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger ved nye byggeprosjekter, som igjen fører til at naturbaserte løsninger oftere velges.

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger. Dermed kan arkitekten og landskapsarkitekten bruke kravet for å planlegge «grønnere bygg» og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima. 

 

Relaterte saker


Mest leste saker