Statsbudsjettet 2022 - DOGA flytter

Regjeringen Solberg har fremmet sitt siste statsbudsjett. I Statsbudsjettet foreslåes det blant annet at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar oppfølgingsansvaret for DOGA.

Egil Skavang, administrerende direktør Arkitektbedriftene, kommenter forslaget til statbudsjettet for 2022, fra arkitektnæringesn sted, slik:

Det er en forutsetningen med tilstrekkelig gode nok rammer for kommuner og fylkeskommuner til å ta igjen etterslepet fra pandemien. Økningen på to milliarder i frie midler for kommunesektoren for 2022 er en god start. Investerings og bygge etterslepet i kommunesektoren er stort. Vi imøteser den nye regjeringen Støre sin innsats for økte midler til kommunesektoren

Bærekraftsmålene har ikke flyttet på seg. Offentlige anskaffelser av bygg og anlegg må inneholde rom for innovasjon og nødvendige nye løsninger. Samtidig må Forskningsrådet få finansiering til et eget program for BAE-næringen.

Det er et spennende og riktig grep atKommunal- og moderniseringsdepartementet overtar oppfølgingsansvaret for DOGA. Dette vil være med på å øke satsningen på arkitektur som fag og fokus på arkitektur i kommune – Norge, og det understøtter tanken om å gi KMD et paraplyansvar for byggenæringen.

Det er gledelig at sekretariatet for samordningsrådet for digitalisering er fullfinansiert med 4, 4 millioner kroner.

Les også RIF, NELFO, EBA og Arkitektbedriftenes felles kommentar til budsjettforslaget

- Vi må ha høyere klimaambisjoner og gjøre mer med etterslepet.

En samlet byggenæring ser både lyspunkter og utfordringer i statsbudsjettet som er presentert i dag. Det er gledelig med konkrete bevilgninger til flere store statlige byggeprosjekter over hele landet. Dette bidrar til å få i gang helt nødvendig aktivitet i hele bygg- og anleggsnæringen. Det som virkelig savnes er en kraftfull satsing for å ta igjen etterslepet i kommunene. Her må den påtroppende regjeringen legge ambisjonene betydelig høyere.

Relaterte saker


Mest leste saker