Støtte fra BAE - frist i dag!

Vi minner om BAE-programmet i Prosjekt Norge, som hver høst og vår utlyser såkornmidler. Alle kan søke støtte til sine relevante og gode FoU-idéer fra BAE-programmet.

Dette er midler knyttet til prosessinnovasjon - relevant for alle deler av fagområdet i byggenæringen. Maksimalt søknadsbeløp er angitt på nettsiden.

Frist for høsten er i dag 20.10.2020.

Hovedvurderingene for støtte BAE-programmet er at forslagene

  • handler om prosess
  • gir et kunnskapsbidrag til programmet
  • engasjerer bredt i partnermassen
  • er egnet til å generere mer FoU-innsats som en følgekonsekvens (skal fungere som såkorn)

Beskrivelse av søknadsprosess finnes på BAE-programmet nettsider >>

Relaterte saker


Mest leste saker