Arkitektbedriftene støtter oppropet til støtte for byarkitekten i Bergen

Bergen arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund har startet et opprop for å beholde byarkitekten i Bergen før det er for sent. Arkitektbedriftene i Norge stiller oss bak dette oppropet. Bergen trenger byarkitekten som en uavhengig stemme.

Du kan gi din støtte til oppropet her.

Det er fare for at byarkitekten i Bergen «effektiviseres bort» i forbindelse med budsjettet for 2024.

  • Symboleffekten ved å nedlegge landets første byarkitektetat er et klart omdømmefall for Bergen som by og sender en klar beskjed om at de folkevalgte nedprioriterer arkitekturen og byens utvikling, sier BAF (Bergen arkitekturforening

Dersom satsingen på byarkitekten reduseres fremfor å videreutvikle rollen, er det en overhengende fare at for at byutviklingen i Bergen blir mindre helhetlig. Bergen blir mindre attraktiv for bergensere og for alle som besøker og bruker byen. Skal Bergen i fremtiden være en by og bo og arbeide i, må man tørre satse på god byutvikling og arkitektur. Dette har Bergen til nå gjort, blant annet med etableringen av Open house Bergen.

Stavanger og Trondheim har på sin side nylig fått byarkitekter med samme mandat som byarkitekten i Bergen. I Trondheim har ordfører Kent Ranum (H) nettopp tatt til orde for å styrke Byarkitekten. I Oslo venter vi på utlysning av stillingen av byarkitekt. Dersom Bergen nå avvikler byarkitekten, er det feil vei å gå.

Evaluering av byarkitekten

Asplan Viak har på oppdrag fra Bergen kommune evaluert byarkitekten. Rapporten har en positiv konklusjon.

Den konkluderer med at Byarkitekten har bidratt til å løfte standarden for arkitektonisk utforming og byutvikling gjennom tiltak som arkitekturstrategien «Arkitektur », offentlig debatt om arkitektur, rådgiving og økt søkelys på bærekraft og kvalitet. Dette har igjen ført til økt oppmerksomhet om estetikk, funksjonalitet og bærekraft i prosjekter.

Videre konkluderes det med at Byarkitekten lykkes med å sette kvalitet og arkitektonisk utforming på dagsordenen, øke bevisstheten om arkitektur i byutvikling, og forbedre utformingen av bygninger og byrom i Bergen, og at dette har skapt positive endringer. Her kan du lese evalueringsrapporten.

Relaterte saker


Mest leste saker