Tariffavtalene forlenget med to år

Tariffavtalene er forlenget med to år og gjelder nå fram til 1.7.2026.  

Verken AFAG eller Arkitektbedriftene krevde at tariffavtalen skulle reforhandles innen fristen utløp. Konsekvensen er da at tariffavtalen er forlenget med to år. Naturviterne krevde heller ikke tariffavtalen reforhandlet. Parat krevde opprinnelig at tariffavtalen skulle reforhandles, men har gitt uttrykk for at de aksepterer to nye år med like likelydende tariffavtaler. Tariffavtaler med oppdaterte datoer vil publiseres på Tariffavtaler - Arkitektbedriftene 

Relaterte saker


Mest leste saker