Årets tariffoppgjør klart

Arkitektbedriftene ble 26.8.2022 enige med AFAG om ny tariffavtale for perioden 2022-2024.

Parat og Naturviterne vil bli tilbudt tilsvarende endringer i sine tariffavtaler med Arkitektbedriftene i Norge. Oppdaterte versjoner vil bli lagt ut når de er klare. 

Endringene i tariffavtalen påfører ikke arbeidsgiver økte økonomiske forpliktelser, men innebærer i hovedsak mindre justeringer av ordlyd og tilpasninger til endringer i lovverk.

Tariffavtalene finner du her. Du kan lese protokollen fra årets oppgjør her.

Relaterte saker


Mest leste saker