The Nordic Letter - 2023

En oppdatering av fjorårets aktiviteter.

Vi ønsker å gi en oppdatering på vårt pågående initiativ med The-Nordic-Letter. Gjennom året har vi hatt produktive samtaler med Autodesk. Etter en to dagers workshop i Boston i mars, fulgte en rekke møter hvor Autodesks utviklingsteam holdt oss oppdatert på deres framgang, samtidig som vi ga dem tilbakemeldinger på spesifikke verktøy, retning og prioritering. Her er en kort oppsummering av 2023:

Mars: Personlig workshop i Boston hvor den nordiske arbeidsgruppen tilbrakte to dager med ti ledere fra Autodesks produktteam. Målet var å utveksle informasjon og bygge et samarbeidsforhold. Den nordiske gruppen presenterte en prioritert liste over problemer (senere kalt 'Fullstendig liste'), og Autodesk-teamet delte sine nåværende og fremtidige planer for produktutvikling.

Juni: Virtuell oppdatering om prioritetslisten

September: Virtuell oppdatering om handlingsplanen for 'Fullstendig liste'.

November: Autodesk arrangerte det første personlige møtet i AEC Customer Advisory Board (CAB) med fokus på bygningsdesign, under Autodesk University. CAB består av rundt 20 kundefirmaer fra hele verden. CAB planlegger å møtes minst to ganger i året. Jens Kaarsholm og Tone Stilen fra den nordiske initiativet er begge grunnleggende medlemmer.

Pågående: Diskusjoner og tilbakemeldingssesjoner om spesifikke funksjoner og utfordringer

Som vi beveger oss inn i 2024, vil vi fokusere på grundige gjennomganger av spesifikke emner fra vår liste, med mål om å forstå de tekniske detaljene bedre. Avhengig av temaet, vil ulike personer fra vår side delta.

Vår liste har også vist seg å være en stor inspirasjonskilde for utviklerne hos Autodesk:

The detailed spreadsheet provided by our Nordic customers proved extremely valuable to help identify potential small improvements – like alphanumeric parameter sort, and to help organize opportunities for combining multiple requests in the same feature area. For example, some of the topics and areas of improvements from this list contributed to the planning process for larger improvements to sheet functionality and management.” – Product development team member

Av de topp 11 prioriterte sakene fra den nordiske arbeidsgruppen, er 8 nå enten under utvikling eller i utforskningsfasen.

Selv om vi forblir skeptiske til fremdriften på enkelte funksjoner, vil vi anerkjenne den positive og konstruktive dialogen vi har hatt med Revit-utviklingsteamet så langt. Vi ser fram til å fortsette denne dialogen i 2024 og videre.

Relaterte saker


Mest leste saker