The Nordic Letter

– Oppdatering

Under generalforsamlingen i Architects Council of Europe (ACE) i Brussel 25.november presenterte kvalitetsrådgiver Christian Hofmeier arbeidet som er gjort så langt. Budskapet ble godt mottatt av generalforsamlingen og ACE-presidenten, Ruth Schagemann, bekreftet at ACE stiller seg bak initiativet.

Etter vårt siste møte med Autodesk, har vi mottatt et brev fra  Autodesk, der de adresserer våre hovedpoeng i The Nordic Letter:

“We agree that these are important areas, and they are reasonably well aligned with our development priorities. We are committed to continued investment in existing products (Revit, Civil 3D, etc.) while in parallel developing Forma, our AEC industry cloud. We will be transitioning from today’s file-based approach to the AEC cloud information model where granular data can be accessed across current and future applications. We believe Forma is a better approach to achieving the desired outcomes than rebuilding the individual products. Over time Forma will enable better collaboration across the value-chain and accelerate BIM-based project delivery.”

For å følge opp brevet ønsker Autodesk fortsatt direkte dialog med oss. De nordiske foreningene oppfordres til å komme med en prioritert liste over Revit-problemer som de har identifisert som "quick fixes". Hovedfokus vil være på å forbedre og fikse eksisterende funksjonalitet fremfor å introdusere ny. Listen vil fungere som et underlag for kommende workshops, hvor problemstillingene skal jobbes videre med. Autodesk har avsatt en egen intern ressurs til denne prosessen og som kommer til å jobbe tett sammen med utviklingsteamet i Autodesk. Videre har vi blitt invitert til å ta del i de innledende utviklingsøktene for neste generasjon Autodesk-programvare «Forma».

Vi setter pris på at Autodesk har invitert oss med i denne prosessen. Den første workshopen planlegges gjennomført i januar 2023.

Relaterte saker


Mest leste saker