Ovasjon - utviklingsprogram også for arkitekter

Kulturrådet gir deg sjansen til å delta på et program som er skreddersydd for at du skal kunne bygge en bærekraftig bedrift.

Ovasjon 2021 er rettet mot kunstnere, kulturelle og kreative entreprenører som ønsker å videreutvikle eller bygge opp sin virksomhet. Utviklingsprogrammet gjelder også arkitektur.

Ovasjon skal stimulere til profesjonell kulturell virksomhet og har som mål å skape arbeidsplasser og bærekraftige virksomheter innen kunst, kulturell og kreativ næring.

Neste søknadsfrist er 22. mars.

Les mer her >>

Relaterte saker


Mest leste saker