BAE-næringens råd til Astrup: - Vær klar med motkonjunkturtiltak

Vi ser klare indikasjoner på en mulig svikt i markedet. Myndighetene må være klare med motkonjunkturtiltak som raskt kan settes inn, er beskjeden fra EBA, RIF, Nelfo og Arkitektbedriftene til Nikolai Astrup. Så langt har bransjen klart seg bra på ordrereserver fra før koronakrisen, men nå begynner det å bli tomt.

I forrige uke presenterte organisasjonene også dette budskapet på et markedswebinar, og for Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i et eget møte. Bakgrunnen er en ny rapport fra Prognosesenteret om det kommunale markedet fremover, og hvordan departementet kan bidra til viktige tiltak for å unngå en nedgang i bygge- og anleggsnæringen.

Positiv dialog

- Vi møtte en positiv statsråd, som jeg opplevde at delte vår oppfatning omkring utfordringer med å få frem flere kommunale prosjekter raskere, sier adm.dir. i Arkitektbedriftene, Egil Skavang. - Fra Arkitektbedriftenes side la vi spesielt vekt på behovet for større kapasitet på saksbehandlingen, særlig i Oslo og andre av de større kommunene, og at de offentlige anskaffelsene, ikke minst i kommunene, nå må se fremover og etterspørre utvikling av bærekraftige løsninger, ikke basere seg på de løsningene vi har bygd 3-5 år bakover i tid, fortsetter han.

Prognosesenteret har dokumentert at det ligger 7.000 såkalt «gryteklare» prosjekter i kommunene som kan settes i gang raskt. Organisasjonene var opptatt av at departementet ser på hvordan disse kan realiseres.

Bærekraft også viktig

Astrup er også minister for bærekraft, og ble utfordret på å bruke næringen som et strategisk virkemiddel for å nå bærekraftmålene som regjeringen har satt. Nye prosjekter som iverksettes bør kunne være et instrument til dette dersom tilskudd øremerkes. Dette responderte statsråden positivt på, og ba om å få følge opp spørsmålene og ikke minst utviklingen i markedene, med et nytt møte i løpet av et par måneder.