Vil forme lokalvalget

Arkitektorganisasjonene vil sette arkitektur på dagsorden, og har sammen utarbeidet et felles innspill til de politiske partiene. 

Det felles innspillet er en videreføring av det gode samarbeidet arkitektorganisasjonene har gjennom arkitekturnettverket, og er en naturlig fortsettelse av arbeidet med den arkitekturpolitiske plattformen.

Neste år er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. I håp om at arkitektur og stedsutvikling skal bli viktige saker i valgkampen har norske arkitektorganisasjoner sammen utarbeidet et dokument med forslag til punkter som kan tas opp i lokale partiprogram.

Les hele innspillet her.

Manglende kunnskap om arkitektur

Arkitektbedriftene opplever at det er mye frustrasjon hos medlemmene knyttet til manglende kunnskap i kommunene, både på bestiller-, plan- og byggesaksnivå. Å løfte den arkitektfaglige kompetansen i kommunene vil være et godt virkemiddel for å sikre en god og bærekraftig stedsutvikling som svarer på innbyggernes behov, og samtidig øke etterspørselen etter arkitektkompetanse i tidligfasearbeid og i byggeprosjektene.

janeche lite- Vi håper politikerne tar inn over seg at ved å satse på kvalitet, bærekraft og tverrfaglig kompetanse kan de legge til rette for ønsket sted- og samfunnsutvikling, og ikke minst redusere utgiftene i kommunebudsjettene på områder som drift, helse og sykefravær., sier utviklingssjef i Arkitektbedriftene, Janeche Bull Borander. 

 

 

Les saken i Arkitektnytt.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker