Felles arkitekturpolitisk plattform på nett

Den felles arkitekturpolitiske plattformen GOD ARKITEKTUR FOR ET BEDRE SAMFUNN er nå tilgjengelig som egen nettside på www.arkitekturpolitikk.no.

I april 2020 kom Arkitektbedriftene, AFAG, NAL, NIL og NLA med en felles politisk plattform for arkitekturfeltet. Plattformen slår fast en rekke tiltak og mål som organisasjonene er enige om å jobbe for. Nå er plattformdokumentet blitt til en egen nettside slik at det skal være enda enklere å spre og dele budskapet. 

Hensikten med plattformen er å være et samlet innspill fra arkitektorganisasjonene både i det felles, og i det enkeltvise, politiske arbeidet frem mot Stortingsvalget i år. 

Organisasjonene står samlet bak visjonen om en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling av de menneskeskapte omgivelsene i Norge, og ønsker å ta ansvar for å utvikle arenaer for god, tverrfaglig kunnskapsutveksling, metodeutvikling og praksis.

Arkitektfagenes kompetanse innen planlegging, bygg, interiør og landskap er avgjørende for å oppnå sentrale samfunnsmål. Arkitektur- og planleggingskompetanse i bygge- og anleggsprosjekter er også avgjørende for at byggenæringen kan finne gode løsninger på klimautfordringene og andre viktige samfunnsutfordringer.

Plattformen består av et overordnet hovedmål knyttet til bygde omgivelser blir et eget politikkområde ved at

1. Bygde omgivelser formaliseres som et eget, overordnet politisk saksområde med egen stortingskomite.

2. Det gjøres en offentlig utredning av hvordan målene for og organiseringen av den fysiske planleggingen svarer på samfunnets framtidige forventninger og behov

Videre gir plattformen innspill til fire fokusområder organisasjonene anser som spesielt viktig.  Dette er 

  • Bolig og boområder
  • Offentlige anskaffelser
  • Arealbruk og fortetting
  • Gjenbruk og transformasjon

Les hele plattformen på www.arkitekturpolitikk.no

Omtale av plattformen: 

www.arkitektbedriftene.no/god-arkitektur-for-et-bedre-samfunn

www.arkitektnytt.no/nyheter/felles-politiske-plattform-for-arkitektbransjen

Relaterte saker


Mest leste saker