Arkitektur skaper verdi - Barnesenteret ved Ålesund sykehus

Arkitektbedriftene vil med jevne mellomrom fremover presentere enkeltprosjekter fra eksempelsamlingen Arkitektur skaper verdi. Først ut i 2020 er Barnesenteret ved Ålesund sykehus der man fikk en ny avdeling, på barns premisser, og hvor også trivselen blant de ansatte økte.

Begrenset plass og manglende funksjoner skapte kritiske situasjoner på Ålesund sykehus. I samarbeid med CF Møller Norge og Schønherr Norge fikk sykehuset en ny avdeling utformet på barns premisser, og som møter endringene i medisinsk behandling.

Les utvidet artikkel på prosjektsidene her >>

Et sykehus på barns premisser

Arkitektenes detaljerte utforming av planløsningen ble utført med hensyn til loven om at barn har rett til å ha minst én av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet. Foreldre og pårørende blir nå i større grad tatt hensyn til under oppholdet ved at de kan være til stede under behandlinger, at de kan få avlasting etter behov, og adgang til eget oppholdsrom. Barneavdelingen hadde tidligere ikke oppholds- og samtalerom for pårørende. Gode romløsninger har nå lagt til rette for omsorgspersoner slik at de i større grad er rustet til å være en god støtte for de unge pasientene.

Tilrettelagt for langtidsopphold

Tidligere hadde ikke avdelingen mulighet for rehabilitering av barn med etterskader, som måtte fraktes til St. Olavs Hospital eller andre sykehus. Byggingen av den nye avdelingen har redusert pasientreiser med mange flyreiser i året. Sykehuset har fått gode trafikkforbindelser internt mellom sentrale funksjoner som røntgen og operasjonsavdeling. Bygget er oppført i slitesterke og varige materialer.

Forbedret driftssituasjon

Det tidligere sykehuset slet med høyt sykefravær, relatert til belastende fysisk arbeidsmiljø. Det nye bygget har derimot en rekrutterende virkning på personell og omtales som en attraktiv arbeidsplass. Å samle de ulike funksjonene er besparende og tillater muligheten til effektiv drift, samhandling og trivsel på jobb.

Arkitektur skaper verdi!

Les mer om våre verdibegreper her >>

Relaterte saker


Mest leste saker