Arkitektur skaper verdi - Pusterommet ved Sykehuset i Vestfold

Kreftbehandling er fysisk krevende for kroppen og med vanlige bivirkninger som kvalme, svekket muskelstyrke og dårlig balanse ville arkitektene først og fremst utvikle en helhetlig og trygg designmanual som kunne skape verdi for mennesker i en veldig forandret livssituasjon.

Både gjennom fargebruk og materialer var målet med Pusterommet på Sykehuset i Vestfold å utforme noe som sto i kontrast til sykehusets kliniske behandlingsmiljø, men samtidig skilte seg fra kommersielle treningssentre. 

Med utgangspunkt i evidensbasert forskning, utviklet interiørarkitektene et nytt og mykere gulv for Pusterommene. Gulvbelegget som er lagt i Pusterommet er utviklet med tanke på berøring og velvære. Det har ulike mykhetsgrader, noe som også er en fordel for de pasientene som opplever muskel- og skjelettplager. I garderobene er høyden på benker og skap tilpasset pasienter som kan ha problemer med balanse og bevegelighet. Mestringssenteret oppleves som et normalt treningssenter, og de mange designgrepene, hjelper til med å fremme fysisk mestring hos brukerne. 

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Pusterommet på Sykehuset i Vestfold trekkes blant annet frem:

  • Et meningsfullt treningstilbud gir helsegevinst i behandlingen
  • Kan spare samfunnet for 170 millioner pr. år
  • Effektiv utnytting av eksisterende arealer

Sosial verdi

Senteret har en egen inngang som ligger adskilt fra selve sykehuset. Fra inngangspartiet kommer pasientene inn i en fargerik foaje med latter, musikk og vennlig stemning. Her inne blir overgangen fra kreftpasient til mosjonist tydelig, og det er et nødvendig avbrekk for mange. Hver enkelt blir sett og veiledet av utdannede trenere i henhold til utgangspunkt, behandlingsforløp og dagsform. 

Mange sier at de ikke kunne tenkt seg å trene på et vanlig treningssenter under behandlingen. Årsakene er blant annet at de ville føle seg utrygge og utilpass med å trene i et miljø som ikke er tilpasset sykdommen. De opplever at tilretteleggingen er av stor betydning for å komme i gang med fysisk aktivitet. Pusterommet er også en viktig arena for å møte andre i samme situasjon. Det deles erfaringer, sorger og gleder med andre kreftrammede.

Miljøverdi

Som en del av Sykehuset i Vestfold ligger Pusterommet lokalisert ved et viktig knutepunkt i Vestfold, og kan nås med tog og buss fra hele regionen. Det er viktig for å bidra til det pakkeforløpet som etableres for pasientene for å sikre en god overgang fra sykehusbehandlingen til oppfølging hos fastlege og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Sykehusets eksisterende gymsal ble tatt i bruk for å opprette mestringssenteret. Ombruk av arealer er ressursbesparende, sammenliknet med å rive for å bygge nytt. Her fantes både dusjer, garderober og luftige fellesarealer. Salens romlige kvaliteter er godt utnyttet til sitt formål og de 300 kvadratmeterne inngikk i målet om å redusere sykehusets totale CO²-utslipp med 30 %. 

Økonomisk verdi

Kostnadene av kreftsykdom i helse- og omsorgstjenesten er anslått til 17,5 milliarder hvert år. Helsemyndighetene anslår at 40 % flere vil få kreft frem mot 2030 sammenliknet med i dag. Store utgifter og økt press på sykehusene øker behovet for å finne kostnadseffektive tiltak som kan bidra til kreftbehandlingen. 

Den samlede netto samfunnsnytten for dagens brukere av Pusterommet er estimert til 27 millioner kroner. Dersom en av tre kreftpasienter benytter et slikt tilbud, anslås den prissatte samfunnsverdien til 170 millioner kroner per år.

Les mer om hvordan Pusterommet ved Sykehuset i Vestfold skaper verdi her >>

Fakta om Pusterommet ved Sykehuset i Vesfold

 Prosjekttype: Helsebygg
 Oppdrag: Interiørarkitektur
 Kommune: Tønsberg
 Program: Rehabiliteringssenter
 Prosjektvarighet: 2015-2015
 Oppdragsgiver: Sykehuset i Vestfold (SiV)
 Interiørarkitekt: Kaels studio / SPINN Interiør
 Interiørarkitektens rolle: Programmering og prosjektering
 Byggekostnad: 2 millioner kroner eks. mva.
 Bruttoareal: 300 kvm
 Kvadratmeterpris: 7 000 kr
 Anskaffelsesprosedyre: Direkte anskaffelse
 Gjennomføringsstrategi: Hovedentreprise

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverforeningen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker