Arkitektur skaper verdi - Vestfold krematorium

Nye miljøkrav tvang Fylkeskommunen til å tenke nytt. Pushak arkitekter tegnet et lyst og transparent bygg som samtidig var med på å normalisere hvordan vi forholder oss til døden.

I fylket fantes krematorier i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik, men en totalrehabilitering av alle disse for å møte nye forurensningskrav ville blitt både kostbart og vanskelig å gjennomføre. Oppdragsgiver hadde en tydelig visjon om å tenke annerledes rundt kremasjon enn hva man hadde gjort før, da tidligere krematorier ble bygget.

Arbeidet med Vestfold krematorium startet i 2000 som følge av nye krav til forbrenning med lave CO2-utslipp, samt filteranlegg som renser for kvikksølv og støv. Samtidig var det et sterkt ønske om å etablere et betydningsfullt sted for gravferdsskikker for alle deler av befolkningen. Et tilpasset bygg kunne legge til rette for en sorgprosess som gjenspeilet menneskeverdet, ta vare på miljøet og samtidig gi krematøryrket en verdig arbeidsplass.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Vestfold krematorium trekkes blant annet frem:

  • Samlokalisert tilbud for flere kommuner
  • Imøtekommer behovet fra ulike religioner og trosretninger
  • Utformet så det også blir en god arbeidsplass
  • Overskuddsvarme lagres og brukes til snøsmelting om vinteren

Sosial verdi

Anlegget imøtekommer identitetsbehov for ulike religioner og trosretninger. I store deler av befolkningen i Norge er det aksept og tradisjon for bruk av kremasjon. Dette gjelder kristne, humanetikere, buddhister, hinduer, sikher, og de som ikke ønsker å låse seg til en religiøs identitet. Arkitektonisk er dette løst ved å utforme et nøytralt seremonirom tilpasset det livssynsåpne samfunnet. 

Stedets kvaliteter og byggets skulpturelle form er brukt aktivt for å få til et sakralt rom. Dette er et nøytralt sted som heller drar nytte av naturkvalitetene i området, enn av religiøse symboler. Vindusflatene er plassert med omtanke slik at en kan bli beroliget av naturen, om inntrykkene skulle bli for tunge.

Miljøverdi

Ideologien rundt kremasjon er sammensatt og har både hygieniske, sanitære og praktiske grunner. Gjennom å etablere et miljøvennlig krematorium, legger bygget til rette for en økning av kremasjonsprosenten, noe som også reduserer arealbehovet for gravlund og kirkegård. I dag stilles det strenge krav til høyde på pipa, ovnstemperatur og kontroll av utslippene slik at krematoriet ikke etterlater et større miljømessig fotavtrykk enn nødvendig.

Med det enorme ventilasjonsanlegget produserer krematoriet mye overskuddsvarme – faktisk nok til å varme opp 25 boliger. Varmen brukes imidlertid kun til et snøsmelteanlegg på gårdsplassen slik at bygget skal være tilgjengelig året rundt. Godt utsyn over naturen som skifter med årstidene, og den naturlige aldringen av bygget følger tanken om å visualisere livets kretsløp. 

Økonomisk verdi

Som arbeidsplass har planløsningen vært med å åpne opp tabuer rundt det å arbeide ved et krematorium. En førende tanke for prosessen har vært at de avdøde skal behandles med samme respekt som da de levde, noe som gjenspeiles i hvordan de ansatte jobber.

Vestfold krematorium er med på å løfte et yrke som oppleves fremmed for mange. Byggets estetiske utforming legger til rette for yrkesstolthet og respekt, der de ansatte er merkbart til stede og ikke gjemt vekk i kjelleren slik praksis var tidligere.

Les mer om hvordan Vestfold krematorium skaper verdi her >>

 

Fakta om Vestfold krematorium

Prosjekttype: Industribygg, næringsbygg
Oppdrag: Nybygg
Kommune: Sandefjord
Program: Kontor, lager, krematorium
Prosjektvarighet: 2008-2010
Oppdragsgiver: Vestfold krematorium IKS
Arkitekt: Pushak arkitekter
Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering
Byggekostnad: 68 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 1 100 kvm
Kvadratmeterpris: 61 000 kr
Anskaffelsesprosedyre: Åpen plan- og designkonkurranse
Gjennomføringsstrategi: Delt entreprise

 

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverforeningen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker