Arkitektur skaper verdi - Dælenenggata 36

Miljøvennlig byutvikling forutsetter at vi bygger på allerede eksisterende tomter. Et innovativt boligprosjekt i Oslo, tegnet av Element arkitekter og Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter, viser at urbane restarealer kan utnyttes til kvalitetsboliger som skaper verdi både for utbygger, beboere og nærmiljø.

I dag bor det nær 700 000 mennesker i hovedstaden. Vekst i antall innbyggere betyr at det blir behov for flere boliger. En miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer.

Tidlig på 2000-tallet begynte enkelte eiendomsaktører å kartlegge restarealer i Oslo med det formål å fylle disse tomtene med lønnsomme boligprosjekter. En av disse resttomtene befant seg i Dælenenggata 36 på Grünerløkka.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved Dælenenggata 36 trekkes blant annet frem

  • Utbyggers satsning på arkitektonisk kvalitet ga et lønnsomt prosjekt med høyere salgspriser pr. m2
  • Felles takhage stimulerer til sosial kontakt, i tillegg til å drenere regnvann og gi renere luft
  • Attraktiv fasade gir tilbake til byen
  • Bidrar til å gjøre nærområdet mer attraktivt
  • Kvalitet bidrar til stabilt bomiljø

Sosial verdi

Gode boliger stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser og virker helsefremmende. Et mål for prosjektet var å skape et godt bomiljø med felles møteplasser både ute og inne for å bidra til nettopp dette. For de mindre leilighetene har det vært spesielt viktig med lys og luft, noe arkitektene har innfridd ved å heve takhøyden og sørge for rikelig med dagslys. Siden bygget sto ferdig har det vært lite flytting, noe som betyr at flere av de første som flyttet inn har ønsket å bli boende.

Ideen bak den grønne glassfasaden var å gi noe tilbake til byen i form av estetiske kvaliteter. Naboer og forbipasserende påpeker at fasaden er et positivt tilskudd som løfter inntrykket av området. Valget om å bruke taket til uteareal har bidratt til en rekke hyggelige møter mellom naboene. Her blir det arrangert alt fra konserter og felles 17. maifrokost til årlig nabofest.

Miljøverdi

Dælenenggata 36 har vunnet en rekke priser hvor miljøaspektet er trukket frem. Prosjektet har vært med på å starte en konstruktiv debatt om kvaliteten på boliger og boligpolitikk i Norge. Å bygge tett i by er bra for miljøet, men god kvalitet er avgjørende for å unngå potensielle negative konsekvenser av begrenset areal.

Bygget har et lavt energiforbruk sammenliknet med tilsvarende boligprosjekter. Fasaden er kledt i glass og holdbart trevirke produsert uten kjemiske tilsetningsstoffer. Sistnevnte er et godt alternativ til konvensjonelt impregnert tre.

Økonomisk verdi

Oppdragsgiver var tidlig ute med å se potensialet i fortettingsprosjekter og hvordan det nødvendigvis måtte løses med god arkitektur. Kombinasjonen har vist seg å bli en svært lønnsom investering. Arkitektenes grundige arbeid og kreative løsninger gjør at bygget fremstår svært attraktivt. Utbyggers avkastningskrav ble møtt, og de økte kvalitetene både inne og ute ble belønnet med en oppnådd kvadratmeterpris på rundt 10 000 kroner over tilsvarende i markedet.

Les mer om hvordan Dælenenggata 36 skaper verdi her >>

 

Fakta om Dælenenggata 36

   Prosjekttype: Bolig

   Oppdrag: Nybygg, fortetting

   Kommune: Oslo

   Prosjektvarighet: 2010-2013

   Oppdragsgiver: Infill / Aspelin Ramm eiendom

   Arkitekt: Element arkitekter

   Arkitektens rolle: Regulering, programmering og prosjektering

   Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

   Byggekostnad: 44 millioner kroner eks. mva.

   Bruttoareal: 1 750 kvm

   Kvadratmeterpris: 25 000 kr

   Anskaffelsesprosedyre: Direkte anskaffelse

   Gjennomføringsstrategi: Totalentreprise

   Utmerkelser: Arkitekturprisen (2015) Houens fonds diplom 2019,
   Oslo kommunes hagepris (2014) og Årets bygg (2013)

 

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

 

Relaterte saker


Mest leste saker