Historiske opplysninger om Arkitektbedriftene i Norge


 • Navn

  Opprettet som Norges praktiserende arkitekter, NPA, i 1980 etter at PAG; Praktiserende Arkitekters Gruppe i NAL var oppløst. I 2005 ble NPA oppløst og Arkitektbedriftene i Norge etablert.

 • Formål

  Arkitektbedriftene er en bransjeorganisasjon for arkitektvirksomheter som fra starten av tilbød ansvarsforsikringer, arbeidet for profesjonalisering av medlemsbedriftene, ga individuell rådgiving, svarte på juridiske spørsmål og utarbeidet relevante statistikker.

  Foruten en periode på 90-tallet har organisasjonen også ivaretatt arbeidsgiverforhold og inngåtttariffavtaler.

 • Organisering

  NPA var opprinnelig en forening for bedrifter og bedriftseiere. Fra 1983 var NPA organisert som et ansvarlig selskap (ANS) med seksjoner i form av ulike selskap; NPA-Arbeidsgiver, -Data, -Forsikring, -Service). Fra etableringen i 2005 er Arkitektbedriftene en organisasjon basert på bedriftsmedlemskap og har to seksjoner; Forsikring og Service. 

 • Omfang

  Ved opprettelsen i 1980 var det 298 medlemsbedrifter med 1237 arbeidsplasser. Sommeren 2014 var tallet økt til ca. 580 medlemsbedrifter med rundt 4200 arbeidsplasser. Mao dobbelt så mange bedrifter og 3,5 ganger så mange arbeidsplasser. 

  Det er jevnlig endringer i arkitektbransjen, bedrifter fusjonerer og/eller kjøpes opp av større bedrifter. Dette gjør at antall medlemsbedrifter derfor varierer. Ved inngangen til 2024 hadde Arkitektbedriftenene 519 medlemsbedrifter, med totalt 5942 ansatte. Av disse var 4749 arkitekter. Det store flertallet, 273 bedrifter, har 1-3 ansatte. Kun fire bedrifter har flere enn 100 ansatte.

  Det er per 2024 22 aspirantmedlemmer. • Medlemskrav

  Ved opprettelsen i 1983 var det en forutsetning at ledelsen i medlemsbedriftene også var med i NAL.

  I dag kreves det at medlemsbedriftene er faglig og økonomisk uavhengige, har relevante forsikringer og en faglig kvalifisert ledelse med daglig virke i selskapet og minst tre års relevant praksis.

  Medlemskap er åpent for bedrifter med arbeidsfelt innenfor arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur.

   

   

   

   

 • Arbeidsmåter

  Eksternt påvirkningsarbeid, samarbeid med andre organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt, tilrettelegging for profesjonalisering av medlemsbedriftene, forsikringer samt profesjonaliseringskurs og individuell rådgiving for medlemmer er de viktigste arbeidsområdene for foreningen.

  Forsikringsordninger ble etablert fra starten av. De første tariffavtalene ble inngått i 1981. Den første håndboken for bedriftsledelse fulgte kort etter. Bruk av data som prosjekteringsverktøy ble fremmet fra opprettelsen av NPA Data i 1985. Kontraheringsveiledere, kvalitetssikringssystemer og ytelsesbeskrivelser ble utarbeidet på 1990 tallet og har stadig blitt utviklet og digitalisert. 

  PRL-utdanning via NTNU i samarbeid med RIF, NTNU og NAL.

  Ny elektronisk byggesøknadsløsning, spesialtilpasset for arkitekter, ble lansert i februar 2019.

  Arkitektbedriftene jobber j\kontinuerlig med utvikling av våre verktøy og tjenester. Både MAKS og MAKS-søk fikk nye funksjoner i 2023. Vi har også startet jobben med oppdatering av AY (Arkitekturfaglig ytelsesbeskrivelse).

 • Ledelse

  Disse har vært styreledere eller presidenter: Einar Vaardal-Lunde, Einar Throne-Holst, Arild Sletten, Arne Sunde, Kari H. Kjølle, Erik Sandsmark, Gunnar Næss, Eva Paulshus, Lars-Jarle Nore, Siri Merethe Bakken. Fra 2019 har Michelle S Wright vært styreleder.

  Direktører har vært: Thor Gunnar Solheim, Gunnar Stumo, Carl Wilhelm Thyrèn, Ragnar Norum / Thore Elton og Harald Eriksen og Egil Skavang. Fra 2022 er Steinar Skjerdingstad administrerende direktør.