Interiørarkitektene kan praktisere uten sentral godkjenning

Regelverket sier at bedriftene kan erklære ansvarsrett for det spesifikke fagområdet de mener seg kvalifisert for i det enkelte prosjekt. Dette gjelder også for interiørarkitektene og de er ikke avhengig av å ha sentral godkjenning for å gjøre dette, sier adm dir Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

For bakgrunn, se Arkitektnytts sak "DiBK ga NIL godkjenning, trakk den samme uke."

Frem til nye kvalifikasjonskrav er på plass om to års tid vil interiørarkitekter kunne erklære ansvarsrett i tråd med det de hadde lokal godkjenning for tidligere, såfremt dette ikke er i strid med deres kvalifikasjoner.

Når Arkitektbedriftene sammen med AHO og NTNU reagerte på DiBKs saksbehandling, var dette på prinsipielt grunnlag siden det var vesentlige mangler i direktoratets vurdering slik den ble presentert. Direktoratet har tidligere i flere tilfeller gitt sentral godkjenning for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 og 2 til bedrifter som ikke har personell med arkitektutdanning, og dette har Arkitektbedriftene og medlemsbedrifter rundt i landet reagert på.

Arkitektnytt har omtalt NIL og DiBKs arbeid med sentral godkjenning her.

"NIL har ved å stå på i denne saken skapt oppmerksomhet omkring interiørfaget og behovet for et eget godkjenningsområde som er forankret i utdanning, oppgaver og ansvar. Dette er et godt bidrag til et videre forskriftsarbeidet med kvalifikasjonskrav for byggenæringen," sier Skavang.

Relaterte saker


Mest leste saker