Internasjonal erfaring?

Har kontoret erfaring med internasjonalt arbeid eller tanker om hva som skal til for å kunne satse utenlands?

Utenriksdepartementet og Kulturdepartementet ønsker innspill til den internasjonale strategien for kulturpolitikken. Strategien er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 8 (2018-2019) Kulturens kraft – ein kulturpolitikk for framtida. Vi oppfordrer kontorene til å dele sine erfaringer og tanker. Frist for innsending er 28. februar. 

Innspill med eksempler 

Departementene ønsker spesielt innspill på følgende, gjerne med eksempler:

  • Kva er bakgrunnen og motivasjonen for at de arbeider internasjonalt? Har du eller din organisasjon blitt styrka kunstnarisk og økonomisk gjennom arbeidet?
  • Etter di eller dykkar erfaring, kva endrar seg når kulturaktivitetar, -prosjekt og -samarbeid kryssar grenser? Kva blir betre, og kva blir vanskelegare?
  • Kva må til for at du eller din organisasjon skal lukkast med den internasjonale verksemda? Kan du kome med døme på situasjonar der det offentlege kunne vore med på å gjere arbeidet enklare for dykk?
  • Kva for offentlege instansar i høve det internasjonale arbeidet de driv med har de vore i kontakt med, og til dømes fått rettleiing eller søkt støtte for å utvikle og gjennomføre internasjonale aktivitetar? Kva er erfaringa med det? Kunne noko vore gjort annleis eller betre? Døme på instansar kan vere utanriksstasjonar, ein av organisasjonane i Norwegian Arts Abroad-nettverket (Danse- og teatersentrumDesign og Arkitektur Norge DogaOffice for Contemporary Art Norway OCANorlaNorsk FilminstituttNorwegian Crafts og Music Norway), Kreativt Europa-deskane i Norsk kulturråd og Norsk Filminstitutt, Kulturrådet eller anna etat som arbeider med EØS-midlane, samt fylkeskommunane.
  • Kva endringar (permanente eller forbigåande) har korona-pandemien ført til i det internasjonale arbeidet for din organisasjon?

Informasjon om arbeidet og innsending av innspill finnes her >>

 

Relaterte saker

1177176016

New European Bauhaus

Publisert: 19. februar 2021
1159624289

Brexit for arkitekter

Publisert: 20. oktober 2020
RIBASustainableOutcomesGuide2019

RIBAs bærekraftige resultatmål

Publisert: 7. februar 2020
1139338743

Aluminium og glass i Russland

Publisert: 31. januar 2020
1014259732

Byarkitekt i hovedstaden

Publisert: 19. mai 2021
958443766

Byggenæringen skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 11. mai 2021
Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Arkitektbedriftenes forventninger til revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 10. mai 2021
Årvoll-7_websize

Savner politisk handlekraft

Publisert: 7. mai 2021

Mest leste saker