New European Bauhaus

24. februar kl. 11-11:50 arrangeres det et informasjonswebinar om EU-initiativet The New European Bauhaus (NEB) rettet mot arkitekter.

EU har  de siste årene hatt økt fokus på temaer som klima og miljø, gjenbruk, bygningskulturarv og kvalitet i omgivelser. The New European Bauhaus (NEB) skal være en kreativ og interdisiplinær «think-do tank» for design i forlengelsen av EUs Green deal og Renovation Wave strategy.

Sosiale, miljømessige og økonomiske verdier

Ambisjonen er å fremme nye, bærekraftige måter å leve på i skjæringspunktet mellom kunst, kultur, inkludering, vitenskap og teknologi. I dette ligger også et fokus på arkitektonisk kvalitet og den kulturell dimensjonen i bygde omgivelser, i tillegg til fokuset på sosiale, miljømessige og økonomiske verdier.

Initiativet skal være «an incubator for innovation and creativity to drive sustainable design across Europe and beyond, that is also appealing and affordable for citizens. It will network practitioners from across disciplines and mobilise creative minds to reimagine how sustainable living could and should be in the future”. 

Finne piloter i Europa

Informasjon om The New European Bauhaus (NEB), og hvordan man kan engasjere seg finnes på intiativets nettside. Frem til sommeren har initiativet en fase for samdesign. På nettsiden er det åpent for å dele inspirerende eksempler, beskrive utfordringer og foreslå områder initiativet bør adressere, og komme med ideer til tiltak eller til nettverket. Målet for fasen er blant annet å finne minst fem steder hvor ulike piloter kan realiseres.

I februar arrangeres også flere informasjonsmøter rettet mot ulike interessenter.

When 

For whom 

15 Feb (11h00-11h50) 

Regions, cities and local authorities 

16 Feb (11h00-11h50) 

Open to everyone  

22Feb (11h00-11h50) 

Scientific communities 

23 Feb  (11h00-11h50) 

Youth sector and universities  

24 Feb (11h00-11h50) 

Creative sector (architects, designers, artists)

26 Feb (11h00-11h50) 

Businesses 

 

Bruk lenken https://europa.eu/new-european-bauhaus/events_en

for tilgang til webinaret på den aktuelle dagen. Det er ikke nødvendig å registrere seg. Det vil være mulig å stille spørsmål via nettjenesten www.sli.do. (Lenke legges ut i webinaret.)

De felles europeiske arkitektorganisasjonene blant annet Architects Council of Europe (ACE), European Council of Interior Architects (ECIA) og IFLA Europe har publisert “The New European Bauhaus - Making the Renovation Wave a Cultural Project” til støtte for initiativet.

Les mer i dokumentene

The New European Bauhaus explained >>

The New European Bauhaus - Making the Renovation Wave a Cultural Project >>

 

 

 

Relaterte saker

1197933629

Internasjonal erfaring?

Publisert: 19. februar 2021
1159624289

Brexit for arkitekter

Publisert: 20. oktober 2020
RIBASustainableOutcomesGuide2019

RIBAs bærekraftige resultatmål

Publisert: 7. februar 2020
1139338743

Aluminium og glass i Russland

Publisert: 31. januar 2020
1014259732

Byarkitekt i hovedstaden

Publisert: 19. mai 2021
958443766

Byggenæringen skuffet over revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 11. mai 2021
Egil Skavang_foto-Trine_Hisdal_Tinagent

Arkitektbedriftenes forventninger til revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 10. mai 2021
Årvoll-7_websize

Savner politisk handlekraft

Publisert: 7. mai 2021

Mest leste saker