Konjunkturundersøkelse H1 2020

En viktig del av hva Arkitektbedriftene som bransjeforening kan levere er oppdatert, relevant statistikk. Vi og våre samarbeidspartnere på området jobber utrettelig med å bli bedre og mer effektive i dette arbeidet, men vi kommer ikke unna at vi trenger hjelp fra dere medlemmer for å gjøre tallene best mulig.

To ganger i året sender vi ut konjunkturundersøkelsen vår. Her spør vi daglige ledere i våre medlemsbedrifter om en del nøkkeltall knyttet til virksomhetens drift, og hvordan de ser for seg de kommende månedene. Når alle svarene legges sammen og analyseres, får vi et temmelig treffsikkert bilde av hvordan bransjen og markedet ser ut.

Onsdag 15. januar starter dette årets første innsamling av slike tall. Vi håper alle som mottar denne undersøkelsen setter av de 5-10 minuttene dette krever. Dersom du har mottatt undersøkelsen, men ikke synes det er du som bør svare, vær så vennlig å sende den videre til det du mener er rette vedkommende. Og dersom du tenker at du burde fått undersøkelsen, men ikke fikk den, ta kontakt med oss.

Relevant og oppdatert statistikk er ikke bare et godt hjelpemiddel for medlemmenes daglige drift, det er også avgjørende for Arkitektbedriftenes tyngde og troverdighet i det politiske påvirkningsarbeidet. Når argumenter for endringer i rammevilkår backes opp med konkret henvisning til relle tall og en dokumentert utvikling, har det langt større gjennomslagskraft hos beslutningstakere både i stat og kommune. 

Hjelp oss å legge til rette for deres virksomheter - sett av ti minutter til konjunkturundersøkelsen.