Line Ramstad vender tilbake til Gyaw Gyaw

- Jeg er takknemlig for at jeg har fått muligheten til å bygge opp dette prosjektet. Jeg har stor tro på dette og håper prosjektet kan ha et langt og betydningsfullt liv, sier Ramstad.

Etter 1,5 år i førersetet for prosjektet «Arkitektur Skaper Verdi», har Ramstad takket for seg hos Arkitektbedriftene i Norge.

Ideen om «Arkitektur Skaper Verdi» ble formet hos Arkitektbedriftene i Norge i 2017. Dette etter mal fra Danske Arkitektbedrifters Arkitektur med merværdi. Samme år ble Ramstad ansatt til å lede og bygge opp et tilsvarende prosjekt, med et langsiktig mål om å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans.

- Jeg kom til prosjektlederstillingen fra organisasjonen Gyaw Gyaw som jeg har startet og drevet og fortsatt driver. Når ASV nå går over i en ny fase synes jeg det er et godt tidspunkt å sende stafettpinnen videre og fokusere på Gyaw Gyaw igjen, forteller hun.

Siden 2017 har hun jobbet sammen med urban designer Christian Østgaard og sosialantropolog Maiken Alm. Gjennom et godt og tverrfaglig samarbeid har gruppa jobbet målrettet med research-basert historiefortelling for å bygge en å bygge opp en informasjonsplattform som viser hvordan arkitektur kan være et strategisk virkemiddel i en bærekraftig utvikling av samfunnet.

Vil skape et realistisk møte med fremtidens marked

Behovet for helhetlig formidling har vokst ytterligere siden oppstart og prosjektet har skapt interesse hos flere av landets design- og arkitekturinstitusjoner.

- Skal vi gjøre oss selv relevante, må også andre snakke om oss. Gjennom dialog med vår egen bransje forankrer vi en felles argumentasjon.

Fra å fokusere på gode resultater har Ramstad rettet fokus mot gode prosesser. Frem til 2021 er prosjektet er forankret som et hovedelement i Arkitektbedriftenes strategi.

- Line har ledet prosjektet i den første fasen på en utmerket måte. Hun har med sin entusiasme og seriøsitet skapt et stort engasjement for prosjektet omkring i landet. Line har gitt prosjektet god fart og retning, påpeker adm. dir. Egil Skavang.

Når den engasjerte prosjektlederen vender tilbake til Gyaw Gyaw og freelancevirksomhet, blir det Christian Østgaard og Maiken Alm som skal føre prosjektet i havn.

- Med kvaliteten og det gode overblikket Maiken og Christian legger i det daglige arbeidet er jeg trygg på at prosjektet vil nå langt. Jeg har tro på at det på sikt vil bidra til en holdningsendring i bransjen, der bærekraftbegrepet i et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv kan være veiledende for hva vi bygger, avslutter Ramstad.

Arkitektbedriftenes administrasjon takker for innsatsen og ønsker Line Ramstad lykke til videre!

Relaterte saker


Mest leste saker