Arkitektur skaper verdi - Mat- og merkevarehuset

På Grünerløkka i Oslo har en gammel majonesfabrikk blitt omformet til lyse kontorlokaler og et innbydende matsenter. Smarte arkitektoniske grep fra Ledsten Arkitektur har gitt ny energi til nærmiljøet.

Da Mills besluttet å flytte majonesproduksjonen sin ut av Oslo, oppstod muligheten til å gjøre noe nytt med de gamle fabrikklokalene fra 1885. Virksomheten ønsket å samle sine 150 ansatte i nye kontorlokaler og fikk ideen om å transformere den gamle fabrikken til et dynamisk kontorbygg tilpasset moderne drift. 

Oppdragsgiver var opptatt av å ta vare på bedriftens industrihistorie. I fire generasjoner hadde familien Heje drevet fabrikk på Grünerløkka og produsert produkter som Melange, kaviar og majones. Historien ble formidlet til interiørarkitektene som fikk i oppdrag å transformere fabrikken til kontorbygg.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygg, og samfunnet som helhet, samt hvordan arkitektur bør brukes som et verktøy i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn.

Ved mat- og merkevarehuset trekkes blant annet frem:

  • De ansatte trives langt bedre enn før
  • Lyser opp et ellers mørklagt område
  • 93 % av byggeavfallet fra den gamle fabrikken sortert for gjenvinning
  • Energibrønner gir lavere oppvarmingskostnader og et lavt energiforbruk

Sosial verdi

Interne undersøkelser viser at trivselen har økt i de nye lokalene. De ansatte er fornøyde, og ledelsen merker en økning i produktiviteten på huset. Både lysforholdene og interiøret trekkes frem som viktig for trivselen på arbeidsplassen. Det har også blitt lettere å oppsøke andre kolleger og finne rom for samarbeid.

Byggets lysende fasade tilfører nabolaget noe viktig ved at den skaper en opplevelse av trygghet i et tidligere mørklagt område. De ansatte oppgir at de ikke lenger føler seg engstelige i området etter endt arbeidstid, fasaden bidrar til å lyse opp Sofienbergparken. Mills fremstår nå som et synlig orienteringspunkt for de som beveger seg gjennom parken på kveldstid.

Miljøverdi

Bevaring og oppgradering av eksisterende bygningsmasse kan gi betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Gjenbruk av stål og betong sparer miljøet for mengder avfall fra riving, og hindrer klimagassutslipp fra ny produksjon. Selv om store deler av bygget ble gjenbrukt, medførte prosessen 560 tonn med byggeavfall fra den gamle fabrikken. Hele 93 % av dette ble sortert for mulig gjenvinning, som er svært gunstig både miljø- og kostnadsmessig.

Den omfattende transformasjonsprosessen endret den lukkede majonesfabrikken til et nytt og åpent bygg som både møter virksomhetens fremtidige visjoner og dagens miljøkrav. I dag varmes det 4 500 m2 store bygget opp av energibrønner. Den eksponerte betongens termiske egenskaper er med på å skape et godt inneklima ved å redusere kontorbyggets totale energibruk med hensyn til oppvarming og nedkjøling. Årlig energibruk er på ca. 165 kWh/m2.

Økonomisk verdi

Den åpne planløsningen gjør det mulig for de ansatte å arbeide på nye måter. For en bedrift som Mills, som har utstrakt kontakt med hotell og serveringsbransjen, har ombyggingen gjort det mulig å gjennomføre kurs og kundekvelder i egne lokaler. Bygget har gått fra å være en tradisjonell fabrikk til å bli et mat- og merkevarehus med en tydelig identitet.

Prosessen har både utviklet bedriften samtidig som fabrikken har blitt rehabilitert. En del av fabrikkens tidligere produksjonshall og parkeringsplass ble frigjort under transformasjonsprosessen. Her utvikles et større boligprosjekt med 147 leiligheter som gir fremtidige inntektsmuligheter.

Les mer om hvordan Mat- og merkevarehuset skaper verdi her >>

Fakta om Mat- og merkevarehuset

  Prosjekttype: Næringsbygg
  Oppdrag: Transformasjon
  Kommune: Oslo
  Program: Kontorer, kantine, fagkjøkken
  Prosjektvarighet: 2013-2016
  Interiørarkitekt: Ledsten Arkitektur AS: Innvendig bygg og interiør
  Interiørarkitektens rolle: Programmering og prosjektering
  Arkitekt: Element Arkitekter AS: Utvendig bygg (Fasade)
  Oppdragsgiver: Agra AS
  Byggekostnad: 100 millioner kroner eks. mva.
  Bruttoareal: 4 500 kvm
  Kvadratmeterpris: 22 000 kr
  Anskaffelsesprosedyre: Åpen idékonkurranse
  Gjennomføringsstrategi: Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise
  Utmerkelser: Oslo bys arkitekturpris 2017, Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris
   2017, NIL Designers Saturday -Awards Best Interior 2017, Norsk lyspris,
   DOGA-merket, Glassprisen for eksemplarisk glassarkitektur

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Relaterte saker


Mest leste saker