Arkitektur skaper verdi - Nordtvet gård barnehage

Arkitektene fra MORFEUS la vekt på sanselighet og opplevelser i utformingen av Nordtvet gård barnehage. Det er gitt plass til et tre som vokser inne, spiselige planter, samt vinduer som gir dagslys, utsyn og kontakt mellom ulike rom. Den beste måten å legge til rette for mulighetene i barn er å bygge barnehager som gir rom og tid til undring, lek og utforskning av materialer, ideer og måter å være i verden på.

Nordtvet gård barnehage på Kalbakken i Oslo åpnet i 2018 for å dekke et langvarig behov for flere barnehageplasser. Pioner barnehager kjøpte tomten av kommunen med en plan om å kombinere pedagogikk og arkitektur ved å skape et bærekraftig bygg for barna og miljøet. Ideen er å utvikle barnas sosiale kompetanse og å skape et miljø som fremmer respekt for hverandre, medmenneskelighet og omsorg.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygget og ikke minst samfunnet som helhet, og hvordan arkitektur kan brukes som et strategisk verktøy i utviklingen av samfunnet vårt.

Ved Nordtvet gård barnehage trekkes blant annet frem:

  • Bygget på barnas premisser
  • Konstruksjon i bærekraftige materialer
  • Tilpasset barnehagens miljøfokus
  • Gir området identitet

Sosial verdi

At barns behov har lagt grunnlaget for utformingen, kommer også de ansatte til gode. Godt dimensjonerte rom med rikelig tilgang på dagslys, skaper et godt arbeidsmiljø og høy trivsel. At barna og de voksne trives i barnehagen gir ikke bare helsemessige fordeler, men bidrar til å holde et lavt sykefravær. Barnehagen roses av lokalbefolkningen for god stedstilpasning og fornuftig bruk av områdets ressurser.

Barnehagens lekne arkitektur gjør at den er mye besøkt og omtalt. Slik interesse er med på å bygge opp områdets identitet, noe som betyr mye for lokalsamfunnet. Barnehagen er et annerledes bygg, det skiller seg ut, og bidrar til variasjon i et ellers noe ensartet område.

Miljøverdi

Barnehagens pedagogikk fokuserer på at barn og voksne skal få kunnskap og erfaring innen praktisk økologi og gjenbruk, noe bygget støtter oppunder. Barnehagen er bygget i massivtre, og overskuddsmaterialer fra byggingen ble brukt til å bygge møbler. Det er benyttet norsk malmfuru på alle yttervegger. Store vindusflater reduserer behov for kunstig belysning på dagtid, og solvarme magasineres i gulv og vegger slik at energibehovet totalt sett reduseres.

Økonomisk verdi

Massivtre er et robust og rimelig restmateriale som tåler mye, og som fikk ned totalkostnadene. Arkitektenes arbeidstegninger gjorde det mulig å forhåndskappe alle byggematerialene, som dermed kom tilbake som et byggesystem med nummererte biter. Dette ga noe høyere kostnader for materialene, men til gjengjeld langt lavere kostnad for selve byggingen.

Utenom åpningstid leies barnehagen ut til bursdagsfeiringer og som overnattingssted for gården ved siden av, hvilket genererer ekstrainntekter.

Les mer om hvordan Nordtvet gård barnehage skaper verdi >>

 

Fakta om Nordtvet gård barnehage:

Prosjekttype: Undervisningsbygg
Oppdrag: Nybygg
Kommune: Oslo
Program: Barnehage, kontorer
Prosjektvarighet: 2016-2018
Oppdragsgiver: Pioner barnehager AS
Arkitekt: MORFEUS arkitekter
Arkitektens rolle: Programmering og prosjektering
Landskapsarkitekt: Studio HP AS, MORFEUS arkitekter AS, Holo & Holo AS
Byggekostnad: 29,5 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 1 000 m2
Kvadratmeterpris: 33 000 kr
Anskaffelsesprosedyre: Direkte anskaffelse
Gjennomføringsstrategi: Generaletreprise

 

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker