Ny juridisk rådgiver

Åshild Øverland begynner som ny juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene. Hun kommer fra en stilling hos Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune (EBY).

Åshild har kompetanse og erfaring innen eiendomsutvikling, kontraktsrett, kjøp- og salg av eiendom, utbyggingsavtaler, fast eiendoms rettsforhold, og offentlige anskaffelser vil bli en ekstra ressurs for Arkitektbedriftenes medlemmer.

Hun er godt kjent med de ulike standard rådgivnings- og entreprisekontraktene, og har bred erfaring med inngåelse og oppfølging av entreprise- og rådgivningskontrakter.

- Med Åshild får vi en jurist med solid innsikt i byggenæringen og ikke minst erfaring fra landets største kommune, sier administrerende direktør Egil Skavang. - Vi gleder oss over å ha henne på plass i vårt juristteam, som dekker et bredt område fra medlemsservice med arbeidsrett og plan- og bygningsrett til forbedring av offentlige anskaffelser og kontraktstandarder, avslutter han.

- Fra ulike byggeprosjekt, er jeg godt kjent med regulerings- og søknadsprosesser, og fra arbeid med utforming og forhandling av utbyggingsavtaler har jeg god innsikt i planarbeid, politiske prosesser, og grunneierinteresser, sier hun selv.

Åshild begynte i Arkitektbedriftene 3. mai.

Relaterte saker


Mest leste saker