Oppsummering av Arendalsuka: God start på formidling av arkitekturens verdi

Arkitektbedriftene var i år på plass i Arendal som en del av Arkitekturgata (til vanlig Torvgaten), et samarbeidsprosjekt mellom alle arkitektorganisasjonene. Organisasjonene hadde her samlet sine arrangementer under overskriften «re.form – arkitektur former fremtiden».

Gjennom Arkitekturgata ønsket man sammen å gjøre «Årets viktigste møteplass» oppmerksomme på muligheter og utfordringer innen arkitektur- og design.  Arrangementenes fokus på arkitektur som strategisk verktøy i samfunnsutvikling viste ikke bare bredden av hva norske arkitekter bidrar med, men berørte også kompleksiteten i hvordan politikk, arkitektur og utvikling henger sammen.

Arkitektbedriftene hadde med våre arrangementer fokus på vårt strategiske prosjekt «Arkitektur Skaper Verdi». Gjennom samtaler og utstilling ble det satt ord og tall på hvordan arkitektur faktisk påvirker livene våre. Prosjektleder Line Ramstad henvendte seg til tilhørerne med åpne spørsmål som «Hvordan kan arkitektur berge et lite lokalsamfunn?» og «Hvordan kan arkitektur skape rom for inkludering?». Videre ble prosessene bak Stokkøya Sjøsenter (Pir ll Arkitekter) og Færder videregående skole (White arkitekter) skildret gjennom samtaler, tekst og bilder. Både ordførere, gründere, eiendomsutviklere og arkitekter delte sine erfaringer fra utescenen. 

Streaming fra samtalene ser du her:

Arkitektur og verdiskapning

Stokkøya, del I

Stokkøya, del II

Færder skole

Fellesprogrammet i gaten ble rundet av onsdag kveld med den store arkitekturdebattenet samarbeid mellom Arkitektbedriftene, NAL og DOGA. Her spurte vi "Hvordan kan arkitektur forme fremtiden?" Gjennom samtale med Åse Kleveland innledningsvis, og med innspill fra blant andre annet Snøhetta og Byarkitekten i Bergen til et politikerpanel, stod behovet for og minst viljen til, en norsk arkitekturpolitikk i fokus. Kvelden ble rundet av med samtale rundt arkitekturens plass i det nye Nasjonalmuseet, og museets plass i byutvikling. 

Debatten kan du se her: https://www.arkitekturskaperverdi.no/arendalsuka-1

Vi vil takke for et godt og viktig samarbeid med de øvrige organisasjonene!

Arkitekturgaten var et samarbeid mellom Design og arkitektur Norge (DOGA), Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Arkitektenes Fagforbund (AFAG), Med Hjerte For Arendal, Oslo arkitekturtriennale (OAT) og Lyskultur, med bidrag fra SOLA landskapsarkitekter, Vestre, Osram, Standard Norge og State of Place.

 

Relaterte saker


Mest leste saker