Pilene peker fremdeles nedover

Under et froskostwebinar 28. mars ble konjunkturundersøkelsen for første halvår 2023 presentert. Det er fremdeles utfordrende tider for arkitelktbransjen - pilene peker fremdeles nedover.

Konjunkturundersøkelsen gjennomføres to ganger årlig (vår og høst) og måler markedssituasjonen blant arkitektbedriftene i Norge.

Målsetting

Målsettingen med den gjennomførte analysen har vært å kartlegge overliggende trender for utvikling i ordresituasjon, sysselsetting og omsetning for arkitektbedriftene, både historisk og frem i tid.

Hovedfunn

Den gjennomførte målingen viser at den negative trendindikatoren for Arkitektbedriftene fra 2. halvår 2022 fortsetter, og vi registrerer en ytterligere negativ utvikling i AiN sin konjunkturindikator. Det rapporteres om en dempet ordreutvikling de forestående 6 måneder, samt en negativ utvikling for sysselsetting og omsetning. Forventningene til den fremtidige utviklingen surner også. Undersøkelsen viser at de negative forventningene til ordresituasjon og omsetning fra 2. halvår 2022 videreføres, samt at forventningene til sysselsettingen de neste 6 månedene har forverret seg ganske markant.

 

 Her kan du se opptak av webinaret 28. mars

Relaterte saker


Mest leste saker