Solidaransvar

Det er mer og mer vanlig at rådgivere går sammen i grupper og har en felles kontrakt ift. oppdragsgiver. Da vil man som regel være solidarisk ansvarlige overfor oppdragsgiver. Fordi man da tar på seg et større ansvar ved kontrakt enn det ansvarsforsikringen normalt dekker, er det viktig å sjekke med sitt forsikringsselskap om dette dekkes eller om man må innhente en solidaransvarsbekreftelse. Alle deltakerne i gruppen må innhente en slik solidaransvarsbekreftelse fra sine forsikringsselskap eller evt. fremlegge bevis på at det er dekket i løpende ansvarsforsikring.

Fra 2019 inngår solidaransvar i dekningen fra Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS og det er derfor ikke nødvendig for våre forsikringskunder å innhente solidaransvarsbekreftelse i prosjekter der de deltar i prosjekteringsgrupper. Det er likevel viktig å følge opp at de andre i gruppen har gyldig ansvarsforsikring og at de har innhentet solidaransvarsbekreftelse.

Det kan være ulik praksis hos de forskjellige forsikringsselskap. Mange forsikringsselskap gir bekreftelse på solidaransvar for ett år av gangen og man må derfor passe på innhente denne hvert år så lenge prosjektet varer, samt i reklamasjonstiden på fem år.  

Arkitektbedriftene har utarbeidet en modell for internavtale for prosjekteringsgrupper med solidaransvar. Denne gis ut som et felles produkt mellom Arkitektbedriftene og RIF. Se Bedriftshåndbokens info nr. 542-01.