Arkitektur skaper verdi - St. Olavs Hospital

Utvidelsen av St. Olavs Hospital har bedret arbeidsforholdene for de ansatte, og arkitekturen er tilpasset ulike pasientgrupper. Sykehuset er integrert i byen, hvilket bidrar til optimal tilgjengelighet for ansatte og alle brukergrupper, samt en bærekraftig utvikling av bystrukturen. Arkitektene har fått lov til å tenke nytt og utforske ulike måter å bygge et pasientorientert sykehus for fremtiden på.

Målet for utvidelsen av St. Olavs Hospital var at sykehuset skulle være et ledende integrert universitetssykehus, tiltrekke seg høy faglig kompetanse, og utvikle pasientorienterte løsninger. Både organiseringen av sykehusets funksjoner omkring pasientbehandlingen, og de nære fysiske omgivelsene omkring pasienten var spesielt viktig.

Arkitektur som skaper verdi

Arkitektur skaper verdi er et nasjonalt prosjekt i regi av Arkitektbedriftene i Norge. Ønsket er å formidle de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdiene gode byggeprosjekter skaper for oppdragsgiver, brukere av bygget og ikke minst samfunnet som helhet, og hvordan arkitektur kan brukes som et strategisk verktøy i utviklingen av samfunnet vårt.

Ved St. Olavs hospital trekkes blant annet frem:

  • Rasjonell gjenbruk av bygningsmasse
  • Sykehuset er godt integrert byen
  • Parkanlegget
  • Rasjonell organisering av funksjoner som gir lave driftskostnader

Sosial verdi

St. Olavs er tilrettelagt for å motvirke opplevelsen av sykehuset som en isolert institusjon, blant annet ved å øke de uformelle møtene mellom pasienter, ansatte, pårørende og akademia. Utsmykking og kunst, gjenkjennelige bygningskropper, møbler, bruk av naturmaterialer og gjennomtenkt fargesetting er med på å gjøre sykehuset oversiktlig og normaliserer omgivelsene.

Gjennomsyn, naturlig lys og utsikt mot grønne uteanlegg og takhager har stor betydning for pasientenes mentale restitusjon og hvile. Det har vært et vesentlig formprinspipp at alle pasienter skulle se noe grønt eller himmelen fra rommene. Alle sykehussentrene er derfor etablert med indre gårdsrom med minst 20 prosent grøntareal enten på bakkeplan eller som takhage. 

Miljøverdi

Kunnskapssenteret ved hospitalet er Nord Europas første sykehusbygg oppført med passivhusstandard og har et årlig netto energibehov på 128 kWh/m2 som er langt under myndighetskravet. Overvann håndteres lokalt i de nye grøntområdene som er knyttet sammen med den eksisterende sykehusparken og naturområdet som ligger mot Nidelven. Takhagene ble planlagt tidlig i St. Olavprosjektet, lenge før denne byggemåten slo gjennom som følge av miljøriktig prosjektering.

Økonomisk verdi

Å bygge en 225.000 m2 stor arbeidsplass er en enorm logistisk oppgave. Sykehusets mål om effektivitet, logistikk og forsyning skal oppfylles uten unødvendig ventetid. På sykehus er det ofte snakk om små tidsmarginer og arkitektene måtte tenke smart med tanke på innbyrdes plassering av medisinske avdelinger og forflytning av pasienter og sykehuspersonell. Arkitektenes rasjonelle planlegging og smidige utforming har resultert i et sykehusbygg tilrettelagt for spesialisthelsetjenesten, der investeringskostnadene har bidratt til lavere driftskostnader. 

Les mer om hvordan St. Olavs Hospital skaper verdi her >>

 

Fakta om St. Olavs Hospital
Prosjekttype: Helsebygg
Oppdrag: Nybygg, transformasjon, områdeplan, landskapsarkitektur
Kommune: Trondheim
Program: Sykehus, parkanlegg, hotell, undervisningsrom, gateløp
Prosjektvarighet: 1995-2013
Oppdragsgiver: Helsebygg Midt-Norge
Arkitekt: RATIO Arkitekter, Nordic Office of Architecture, Rambøll Arkitekter, KHR, Per Knudsen Arkitektkontor, Niels Torp Arkitekter, Pål G. Kavli og Hjellnes Cowi
Arkitektens rolle: Plan, programmering og prosjektering
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Gullik Gulliksen
Byggekostnad: 1250 millioner kroner eks. mva.
Bruttoareal: 225 000 m2
Kvadratmeterpris: 55 000 kr
Anskaffelsesprosedyre: Idé og arkitekturkonkurranse med prekvalifisering
Gjennomføringsstrategi: Fase 1: Hovedentreprise med sideentreprise. Fase 2: Totalentreprise i samspill
Utmerkelser: Attraktiv by prisen (2015), Innovasjonsprisen for universell utforming (2015), BOBY-prisen (2015), Design & Health International Academy Awards 7 priser (2014), Norsk Forms hederspris (2007), INSIDE Award, Health Category, for Kunnskapssenteret (2013)

 

Forbildene i Arkitektur skaper verdi er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, landskap og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Forbildene setter ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Arkitektbedriftene i Norge er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Relaterte saker


Mest leste saker