Det europeiske arkitektmarkedet vokser

Den Europeiske arkitektunionen, ACE, gjennomfører 2. hvert år en Sector Study, der de presenterer analyser av statistikk og sosiologiske og økonomiske data om europeiske arkitekter, arkitektmarkedet og bedriftene. Norge har en relativt høy eksport til Europa, dessuten er vi best på BIM.

Siste utgave ble sluppet i begynnelsen av februar. Les den her >>

Den kanskje viktigste beskjeden er at den europeiske arkitektbransjen vokser og at optimismen er solid etter at den tok over for pessimismen i 2014.

Ledigheten er vesentlig redusert så man kan si at arbeidsmarkedet er i ferd med å stabilisere seg. Her skiller Norge seg vesentlig fra gjennomsnittet, med nær ingen ledighet blant arkitekter, og kun Luxemburg har høyere sysselsetting enn oss.

Sammenliknet med Danmark

Markedet i Europa for arkitekter har steget de siste seks årene og stigningen ser ut til å fortsette. En interessant sammenligning ser vi når det gjelder eksport av arkitekttjenester fra Norge og Danmark. Norske arkitekter har en eksport til Europa på 6,9 %, mens danske kun har 4,2. Ser vi på eksport til land utenfor Europa, slår de oss derimot kraftig. Her har Danmark 10,5 %, mens Norge har fattige 0,4.

Lønn stiger jevnt

Hva gjelder lønninger, har det europeiske snittet steget litt de siste fire årene. Tallene for Norge er imidlertid høyere. Norge ligger på tredjeplass i statistikken, kun slått av Luxemburg og Tyskland. Arkitektbedriftenes lønnsstatistikk for 2018 viser at lønningene de siste årene har steget jevnt. 2017 var hadde en lav vekst, mens lønnsveksten i 2018 ble høy.

Norge er best på BIM

Sector Study måler lite på faglig og teknologisk utvikling, men har begynt å måle bruk av BIM. Her er det store forskjeller landene imellom. Norge troner på toppen av statistikken, mens det er land hvor det ikke registreres bruk av BIM i det hele tatt. Norge har ledet oppstarten av BIM-arbeidet i ACE og derigjennom også etablering av arkitektenes posisjon i EUs digitale arbeid.

- At vi er gode på BIM er kanskje ikke så overraskende, med tanke på det arbeid som er gjort, men det er godt å se at tallene bekrefter vår posisjon, sier Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene.

Relaterte saker


Mest leste saker