MAKS i 2017

2017 har vært et godt år for MAKS (www.maks10.no). Vi har opplevd en jevn økning i antall brukere, opprettelse av og bruk av kvalitetsplaner. Innhold og funksjonalitet blir kontinuerlig videreutviklet og forbedret, mye takket være gode tilbakemeldinger fra brukerne. Alle tips til forbedringer, innrapportering av feil, ønsker om ny funksjonalitet, blir vurdert og stort sett iverksatt. På den måten blir MAKS det foretrukne verktøy for kvalitetssikring for arkitektbransjen i Norge.

Nytt, innovativt prosjekt: Byggesøknadsløsning i MAKS

I forbindelse med at DiBKs Byggsøk fases ut, skal privatmarkedet utvikle og drifte egne søknadsløsninger. Arkitektbedriftene har fått konsesjon til å utvikle søknadsløsning som en del av MAKS, spesielt rettet mot arkitekter. Vi har i 2017 arbeidet med en helt ny modul for ansvarlig søker (SØK). Vi har spesielt fokus på:

 • Gjenbruk av data fra kvalitetsplanen
 • Brukervennlighet og gode ledetekster
 • Mulighet til å sende inn til alle landets kommuner
 • Sikkerhet. All innsending og signering vil skje med personlig bruker i Altinn. 
 • Integrasjon mot andre system, f.eks kartløsninger
 • Planlagt utrulling av ny løsning: april 2018 (rammesøknad først ut)

 

MAKS-utvalget

Medlemmene i utvalget består av arkitekter ansatt i Arkitektbedriftenes medlemsbedrifter. De har erfaring innen ansvar i byggesaker og god innsikt i KS-arbeid. Medlemmene i utvalget har i 2017 vært Bibbi Irminger Thomassen fra TAG Arkitekter, Kikkan Landstad (eget firma), Ingrid Langsrud fra Arkitektkontoret Kvadrat. Fra Arkitektbedriftene deltar Janeche Bull Borander og Helene Svelle. I løpet av 2017 har utvalget fokusert på revisjon av det faglige innholdet i MAKS-rutinene, kategorisering av rutiner (f.eks Miljøkrav / ISO 14001)

 

MAKS-kurs

Det har vært svært stor etterspørsel etter bedriftsinterne MAKS-kurs. Vi har i gjennomsnitt avholdt 2 bedriftsinterne kurs hver måned, i hele Norge. Med denne kursformen legges det vekt på praktisk bruk av MAKS i form av oppgaver og diskusjon. Temaer som ansvarsrett og forberedelse til tilsyn er også dekket. Målet med kurset er at foretaket skal kunne etablere et system (iht krav til kvalitetssikring, kap 10 SAK10) samt benytte kvalitetsplanen for å sikre ivaretagelsen av myndighetskrav i prosjekter. Det har også vært avholdt kurs sammen med Moment (les mer om samarbeidet under), med tema prosjektstyring og kvalitetssikring.

 

Eksempler på ny funksjonalitet og innhold i MAKS i 2017

 • TEK17 ble kort tid etter tiltredelse (1.7.2017) implementert i MAKS. Det vil si at du i prosjekteringsgrunnlag (43-021) og grensesnittmatrisen kan velge om prosjektet følger TEK10 eller TEK17.
 • Ved opprettelse av ny kvalitetsplan, kan du sette kriterier/filter, som gjør at flere av TEK-kravene settes til ikke-relevante. På den måten blir det litt mindre å forholde seg til i senere kvalitessikringsarbeid. Eksempler på filter er "Bolig", "Publikumsbygg", "UU inne" osv.
 • Miljøledelsessystem: Som følge av at det stilles krav til miljøledelsesystem i offentlige anskaffelser, har vi i utarbeidet et sett med rutiner/maler som kan tas i bruk. Ved å bruke dette systemet, er man rustet til å ha et miljøledelsessystem i henhold til ISO 14001.
 • MAKS-rutinene er strukturert i en ny liste hvor du kan filtrere på miljøkrav, lovkrav og andre parametere. Dette gir en mer oversiktlig bilde over rutinene som leveres med abonnementet.
 • Mulighet for å digitalisere flere rutiner i MAKS. Det vil si at du kan velge om du vil laste ned rutinen som word-fil eller om du vil editere den og lagre den i MAKS (på samme server som kvalitetsplanene). Dette er en forsmak på digitalisering av alle MAKS-rutinene. For hver rutine kan du altså redigere teksten inne i nettleseren, sette inn egen signatur, samt loggføre endringer i innholdet.
 • Etablert samarbeid med Ambita (Infoland) for tilgjengeliggjøring av karttjeneste og kartprodukter i MAKS. Når man er inne i en kvalitetsplan, kan man bestille de produktene man trenger via Infoland. Ordrehistorikken for kontoret blir også tilgjengelig, slik at man enkelt kan laste ned tidligere kjøpte kart, dokumenter, tinglysninger osv.
 • Etablert samarbeid med Moment (eksternt verktøy for prosjektstyring og ressursplanlegging). Dersom man har opprettet en prosjektplan i Moment, kan man flytte seg mellom prosjektstyringen og kvalitetsplanen uten å måtte logge seg inn på nytt. Dette kan bidra til at arkitekten synliggjør tiden som går med til kvalitetssikring. Det har også vært avholdt kombinert Moment- og MAKS-kurs i Flekkefjord, Trondheim og Oslo.

 

Relaterte saker

1054923420

Arbeidstilsynets samtykke kan nå søkes gjennom MAKS-søk

Publisert: 23. juni 2021
490615091

MAKS-søk har bikket 5000 søknader

Publisert: 20. mai 2021
Hjemmeside MAKS-søk

MAKS-søk: Oppdatering februar 2021

Publisert: 9. februar 2021
1170380890

God jul fra MAKS-teamet

Publisert: 15. desember 2020
912969272

Teknisk support i sommer

Publisert: 27. juni 2019
MAKSheader

Ny nettadresse for MAKS: www.maks.no

Publisert: 4. januar 2019
dibk samling

Film med presentasjoner av søknadsløsninger

Publisert: 9. november 2018
norkart bestill nv

Nå kan du nabovarsle digitalt via MAKS for kr 1

Publisert: 1. november 2018

Mest leste saker