Arbeidstilsynets samtykke kan nå søkes gjennom MAKS-søk

Arkitektbedriftene har i samarbeid med Arbeidstilsynet og Fellestjeneste Bygg utviklet en løsning for å kunne søke digitalt om Arbeidstilsynets samtykke. Dette vil forenkle søknadsprosessen for arkitekten og tiltakshaver.

For å få prosessen så smidig som mulig, har Arbeidstilsynet åpnet opp for at ansvarlig søker kan være innsender av tjenesten, men da med tiltakshavers signatur som et vedlegg. 

Tiltakshavers signatur er en egen vedleggs-type som vil være påkrevd om innsender er ansvarlig søker. 

I MAKS-søk oppretter man en søknad ved å legge inn informasjon om tiltaket og legge ved vedlegg. 
Det finnes også direkte lenker til arbeidstilsynets nettsted for å få hjelp og veiledning i forbindelse med innsending. Se https://www.arbeidstilsynet.no/tema/byggesak/

Søknaden sendes da til Arbeidstilsynet som vil behandle den og sende vedtaket til kommunen, ansvarlig søker og tiltakshaver. 

I utgangspunktet vil arbeidstilsynet ha all kommunikasjon med tiltakshaver. Ansvaret til tiltakshaver fortsetter også etter selve byggeprosessen er ferdig. 

Relaterte saker

490615091

MAKS-søk har bikket 5000 søknader

Publisert: 20. mai 2021
Hjemmeside MAKS-søk

MAKS-søk: Oppdatering februar 2021

Publisert: 9. februar 2021
1170380890

God jul fra MAKS-teamet

Publisert: 15. desember 2020
FraSoktilMAKS

MAKS-søk import fra ByggSøk

Publisert: 30. september 2020

Mest leste saker