MAKS-søk import fra ByggSøk

I oktober 2020 stenger ByggSøk for nye søknader og erstattes med nye løsninger. MAKS-søk har laget en importfunksjon som jobber sammen med DiBK sin veiviser.

Gode nyheter fra søknadsløsningen

MAKS-søk brukes av stadig flere arkitekter, det er blitt sendt inn over 1500 ramme- eller ett-trinns søknader via systemet. Over 100 prosjekter er allerede blitt avsluttet med ferdigattest. Vi har mer enn 200 kontorer som har brukt løsningen og søknader ble sendt til 272 kommuner over hele landet.

Digitalisering av den offentlige saksbehandlingen henger litt etter, men nå har de første kommuner begynt å ta i bruk sine systemer som er knyttet til Fellestjeneste Bygg og vi ser frem til de første søknadene med en digital flyt hele veien, fra søknad om tillatelse til tillatelsen.

ByggSøk stenger

Etter 1. oktober vil det ikke være mulig å sende ramme- eller ett-trinnsøknader fra ByggSøk. Tiltak som er påbegynt i ByggSøk kan ferdigstilles i ByggSøk frem til 31.12.2021.

Nå er det imidlertid mulig å flytte prosjekter som har en innsendt søknad i ByggSøk til MAKS-søk for å kunne fortsette med neste søknadstrinn i det nye systemet. Dataene som overføres er informasjon om eiendommen, involverte parter og gjennomføringsplanen. Ev informasjon om allerede innsendte IG-søknader vil også følge med. All annen historikk i byggesaken, som f.eks. vedlegg, ansvarserklæringer, mm., må oppbevares separat.

Importfunksjon i MAKS

Import fra gamle ByggSøk må skje i et format som gjør at alle søknadsleverandørene kan motta søknadene som eksporteres derfra. DiBK har derfor laget en konverteringsveiviser som veileder brukerne i å utføre eksporten og prosessen helt frem til man havner tilbake i MAKS-søk.

Veilederen finner dere her >>  

Importfunksjonen i MAKS-søk finner dere her >> 

Informasjon og brukerveileding er under FAQ>> 

 

Vårt utviklingsteam kommer til å fortsette å jobbe med importfunksjonaliteten for å dekke deres behov på en best mulig måte. Vi er som vanlig veldig takknemlig for alle typer innspill og ideer fra dere. Ikke nøl å sende en tilbakemelding til maks@arkitektbedriftene.no

Relaterte saker

1054923420

Arbeidstilsynets samtykke kan nå søkes gjennom MAKS-søk

Publisert: 23. juni 2021
490615091

MAKS-søk har bikket 5000 søknader

Publisert: 20. mai 2021
Hjemmeside MAKS-søk

MAKS-søk: Oppdatering februar 2021

Publisert: 9. februar 2021
1170380890

God jul fra MAKS-teamet

Publisert: 15. desember 2020

Mest leste saker