MAKS-søk: Oppdatering februar 2021

Oppdateringen kommer fra DIBK/ Fellestjeneste Bygg og medfører ny funksjonalitet for blant annet: Valideringsregler for søknadene, gjennomføringsplan, erklæring om ansvar for SØK, flere tiltakstyper og noen mindre tilleggsfunksjoner.

Valideringsregler for søknadene

DiBK har laget nye regler for å kontrollere at søknadene er riktig utfylt. Reglene følger veiviseren Nasjonal sjekkliste for byggesak og skal sørge for at de digitale søknadene følger samme regler som kommunens saksbehandlingssystemer. 

I MAKS-søk er det nå i mange tilfeller mulig å klikke seg fra feilmeldingen til riktig sted i søknaden for å rette feilen.

Gjennomføringsplan

I PDF-skjemaet av gjennomføringsplan, både den som finnes under blanketter hos DIBK og som PDF-generert i Altinn, er feltet for fagområdet blitt fjernet. Det er kun beskrivelse av ansvarsområdet som er et obligatorisk felt.

Vi har valgt å ikke fjerne nedtrekksmenyen for et utvalg av fagområdet iht. SAK10 §9-4 innledning,
men feltet er nå valgfritt. I beskrivelse av ansvarsområdet kombinerer vi informasjonen fra begge feltene. 

Erklæring om ansvar for SØK

Muligheten for å beskrive ansvarsområdet for søkerfunksjonen er fjernet, da saksforskriftene §12-2 ikke åpner for dette.

Når man lager en søknad om tillatelse i MAKS-søk, er det et nytt felt der man velger tiltaksklasse og om kontoret har sentral godkjenning. 

Ønsker man å endre ansvarsretten, eller sende den i forbindelse med et annet søknadstrinn, kan man gjøre det på foretakssiden.

Det er i denne sammenhengen viktig å sende blanketten for opphør av ansvarsrett når et annet foretak overtar rollen som ansvarlig søker.  

Nye tiltakstyper

Det er nå mulig å legge til oppdeling av matrikkelenhet i delesaker og arealoverføring. Dette gjelder kun hvis det er i forbindelse med en annen tiltakstype. En ren delesak er en søknad uten krav om ansvarlige foretak og er dermed ikke mulig å søke om i MAKS-søk. 

Andre nye funksjoner

Det er nå mulig å legge til en fakturamottaker som avviker fra tiltakshaver.

Under <Plan> kan man ved behov supplere med flere andre planer som gjelder for eiendommen.

Videre er det flere spørsmål man kan krysse av som ikke relevante. Det er dog ikke sikkert at søknaden kommer gjennom valideringen hvis informasjonen er påkrevd iht. tiltakstypen. 

 

 

Relaterte saker

1054923420

Arbeidstilsynets samtykke kan nå søkes gjennom MAKS-søk

Publisert: 23. juni 2021
490615091

MAKS-søk har bikket 5000 søknader

Publisert: 20. mai 2021
1170380890

God jul fra MAKS-teamet

Publisert: 15. desember 2020
FraSoktilMAKS

MAKS-søk import fra ByggSøk

Publisert: 30. september 2020

Mest leste saker