MAKS og søknadsløsning i full drift

15. februar 2019 lanserte Arkitektbedriftene, som den første private aktøren i Norge, en heldigital løsning for byggesøknader. Åtte måneder senere går det unna med søknader.

– Vi har investert en god del sparepenger og har jobbet tett i to år med løsningen, og det er gøy å se at så mange allerede har tatt den i bruk. Målet vårt har vært å lage en søknadsløsning tilpasset arkitektenes arbeidsprosesser, slik at de best mulig kan kvalitetssikre arbeidet sitt, gjenbruke data og jobbe mer effektivt. Arkitektene står for en stor del av byggesøknadene i Norge, og med en løsning som gjør søknadsprosessen enklere, regner jeg med god vekst i antall arkitekter som tar i bruk systemet, sa administrerende direktør, Egil Skavang, den gangen.

Etter åtte måneder i drift må man kunne konkludere med at løsningen har vært en stor suksess. 

Eg synes søknadsløysinga er enkel og forståeleg på det meste (mykje betre enn gamle byggsøk)

– Elisabeth Silde, Omega Arkitekter

Nesten hundre arkitektkontorer i hele landet har tatt i bruk MAKS-søk, og det er sendt byggesøknader til over hundre kommuner. Antallet søknader som sendes via vårt system øker jevnt og trutt. Denne høsten rundet vi et samlet antall av 400 søknader.

Arkitektbedriftene har også utvidet IT-teamet sitt slik at man har enda bedre kapasitet til både utvikling og support. Alt for å gjøre brukere av systemer fornøyd.

Dere er helt fantastiske til å svare kjapt!

– Hege Brenden, qdp arkitekter

Som organisasjon ivrer vi etter å utvikle nye funksjoner for løsningen, og for 2020 tar vi mål av oss blant annet å forbedre brukergrensesnittet, samt å utnytte potensialet av synergiene med kvalitetssikringssystemet. Når Direktoratet for byggkvalitet legger til rette for det, vil tiltakshavers underskrift og muligheten til å sende nødvendige søknader til Arbeidstilsynet via Altinn også være tilgjengelig i løsningen.

Videre kommer kommunene til å ta i bruk digitale saksbehandlingssystemer slik at flyten blir enda bedre, og vi håper på kortere saksbehandlingstider i fremtiden.

– Det er utrolig spennende å gå i front og være en drivkraft i utviklingen av denne typen verktøy. Her er også medlemmer og brukere en viktig faktor, alle de tips og tilbakemeldinger vi har fått fra dem er en uvurderlig utviklingshjelp for oss, sier kvalitetsrådgiver Christian Hofmeier, som til daglig jobber med disse systemene.

Relaterte saker


Mest leste saker