MAKS-søk utvikles stadig videre

Mer enn 100 arkitektkontorer i hele landet har brukt MAKS-søk og sendt en eller flere søknader gjennom systemet. Samlet antall søknader vil kunne nå 600 ved utgangen av året.

Mange engasjerte og ivrige brukere har kommet med gode innspill og tips for forbedringer. Vi er veldig takknemlig for disse og er glad til å kunne presentere en forbedret brukergrensesnitt i løsningen.

Hva er nytt i MAKS-søk?

Viktig informasjon om tiltak, som tiltakstype, matrikkelinformasjon og liknende, som er relevant for flere søknadstrinn, legges nå inn på prosjektets forside. Denne nye siden kalles prosjektinformasjon. Herifra kan man fortsette med alle søknadstrinn inkl. nabovarsel.

I forbindelse med dette grepet ryddet vi i venstremenyen. Den har nå færre opsjoner, som gjør det enklere å navigere i løsningen.

Vi har søkt å gjøre denne overgangen så enkel som mulig, men hvis det likevel skulle dukke opp noen mangler, eller noen har konkrete innspill til forbedret informasjon vedrørende de nye endringene, så vil vi gjerne høre fra dere.  

Til brukere som allerede har begynt en søknad med den forrige løsningen:

  • All informasjon som allerede er blitt lagd inn i løsningen er lagret og blitt flyttet i henhold til den nye prosjektorganisasjonen
  • Ingen av endringene vil ha betydning for allerede innsendte søknader eller søknadstrinn

Relaterte saker

UU

Ny veileder om universell utforming av uteområder

Publisert: 6. januar 2020
Vancouver Foto tourismvancouver.com

Åpent informasjonsmøte om markedsbesøk til Vancouver 2020

Publisert: 20. desember 2019
616088348

God jul og godt nytt år!

Publisert: 19. desember 2019
Serien_2

Sintef søker arkitekter for innspill

Publisert: 20. november 2019
1144652362

Avklarende dom om ansvarlig søkers rolle

Publisert: 11. februar 2020
1158815506

Språkkafé for utenlandske arkitekter

Publisert: 4. februar 2020
481292793

Sjekkliste for internasjonal satsing

Publisert: 23. januar 2020
614715418

Arkitektur og næringsutvikling

Publisert: 21. januar 2020

Mest leste saker