Rabattavtale på Norsk prisbok for våre medlemmer

Arkitektbedriftene i Norge har inngått rabattavtale med Norconsult Informasjonssystemer AS (NoIS) sitt oppslagsverk Norsk Prisbok, og løsningene ISY Beskrivelse (bygge- og anleggsbeskrivelser) og ISY Calcus (tidligfasekalkyle). Avtalen gir også rabattfordeler ved bestilling av kurs i løsningene.

NB! Nye rabatter gjelder kun for nye kunder/avtaler.

Medlemmer i Arkitektbedriftene får rabatter på mellom 10 og 35 % avhengig av produkt. Se tabell nedenunder.

Norsk Prisbok bestilles ved å gå inn på Norsk Prisbok >> og legge inn en kampanjekode. 

NB! Avtalen er avhengig av bruk av egen kampanjekode.
Den finner du her >>.
(Under Medlemssider, portal og verktøy > Medlemsrabatter > Medlemsavtaler.)

Ved interesse for ISY Calcus eller ISY Beskrivelse, kontakt salgsansvarlig hos NoIS for tilbud, bestilling og/eller avtale om demonstrasjon av løsningene via Skype. Kontaktperson: Johnny Roth, Jonny.Roth@norconsult.com.

Tabell Norsk Prisbok

Om produktene i avtalen:

Norsk Prisbok - oppslagsverk for byggebransjen (www.nois.no/produkter/prosjektstyring/norsk-prisbok/ )

 • Verdens første oppslagsverk med byggepriser, carbon footprint og livssykluskostnader (LCC)
 • Lærebok i bygningsøkonomi, med modellprosjekter, elementer, priser
 • Tilgjengelig i papirutgave, på web og mobil/nettbrett.
 • Mer enn 6000 brukere

ISY Calcus - løsning for tidligfasekalkulasjon ( www.nois.no/produkter/prosjektstyring/isy-calcus/ )

 • Et fagsystem for kostnadsstyrt prosjektutvikling
 • Benyttes med stor suksess innen BA-bransjen
 • Styrke innen alternativvurderinger, kostnadsreduserende tiltak, optimalisering av prosjekt
 • Benyttes i økende grad til Livssykluskostnader (drift og vedlikehold)
 • En pioner innen Carbon footprint
 • Tett knyttet mot BIM der dette benyttes

ISY Beskrivelse - markedsledende innen anbudsbeskrivelser for bygg, vei og bane (www.nois.no/produkter/prosjektstyring/isy-beskrivelse/ )

 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlaget
  • Anbudsbeskrivelse
  • Mengdelister
  • Grunnlag for digital anbudsprosess
  • Utsendelse av anbudsforespørsler
  • Validering iht overføringsstandarden NS3459
  • Støtter nye prosjekter, drift og vedlikehold (funksjonskontrakter)
 • Mottak av digitale anbud og evaluering
  • Sammenstilling av anbudene
  • Beslutningsstøtte
  • Priser fra valgt anbyder overføres til kontrakt
  • Revisjon ved endringer etter utsendelse

Om Norconsult Informasjonssystemer (www.nois.no )
Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er et av landets største programvarehus og utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom. Selskapet er i dag en ledende leverandør av løsninger bl.a. innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring, kostnadsanalyser og byggeteknisk konstruksjon.

Relaterte saker


Mest leste saker