Sintef søker arkitekter for innspill

Sintef planlegger å samle et utvalg figurer og tabeller fra Byggforskserien i en håndbok, en slags norsk "lille-Neufert". 

Figursamlingen er tenkt som et støtteverktøy og oppslagsverk for arkitekter ved prosjektering. Boken vil ha en tematisk oppbygging med referanser til detaljbladene. Boken kan også være et hjelpemiddel ved undervisning av arkitektstudenter. Boken utformes etter modell av figursamlingene for Trehus og Beslag.

Sintef søker i den forbindelse arkitekter som har interesse for å være med i et uformelt og uforpliktende diskusjonsforum. Det vil være noen møter og eventuelt workshop i Oslo i forbindelse med dette.

For mer informasjon eller for å melde din interesse ta uforpliktende og direkte kontakt med Solveig Øyri i Sintef, Solveig.Oyri@sintef.no

Relaterte saker


Mest leste saker