Veileder om innsyn i arkitektleveranser

Opplevd å få helt sorte dokumenter når det bes om innsyn i konkurrentens tilbud, eller at det er umulig å finne ut hvordan tilbudene er evaluert? Har man krav på innsyn i konkurrentenes priser, oppgaveforståelse, CV’er osv.? Hva bør du sladde når oppdragsgiver ber deg om det? Arkitektbedriftenes veileder forsøker å gi svar på noen relevante spørsmål som arkitekter kan ha i slike sammenhenger.

Arkitektbedriftene får stadig spørsmål om hva man har krav på innsyn i og hva man kan sladde når man blir bedt om å sende et sladdet og et usladdet tilbud. Enten motivet er å sjekke om det kan være begått en feil i tildelingen for å vurdere å klage, eller det er ønsket om å lære av sine konkurrenter, bes det ofte om innsyn både i konkurrentenes tilbud og i bestillers evaluering av tilbudene.

Når oppdragsgiver har truffet sin beslutning om hvilken tilbyder de vil inngå kontrakt med, skal dette valget meddeles de leverandører som ikke nådde opp. Oppdragsgiveren skal samtidig gi en begrunnelse for valget. Begrunnelsen skal inneholde navnet på den valgte leverandøren, samt en redegjørelse for det valgte tilbudets egenskaper og «relative fordeler». De relative fordelene vil være forskjellen på valgte tilbuds egenskaper, og egenskapene i eget tilbud. Forskjellen skal med andre ord beskrives.

Meningen er at begrunnelsen skal gi leverandøren et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om det er aktuelt å klage, eventuelt ta rettslige skritt. Jo mer skjønnsmessige kriterier (f.eks. oppgaveforståelse) som er lagt til grunn jo mer innholdsrik bør begrunnelsen være. Særlig hvis de er gitt en høy vekting.

Det er verdt å merke seg at man ikke har krav på begrunnelse for hvorfor andre enn en selv ikke nådde opp.

Her kan du laste ned den nye veilederen >> (Kun for medlemmer)

Relaterte saker


Mest leste saker