Ber om møte med statssekretæren

Arkitektbedriftene og RIF har bedt om et møte med statssekretær i KMD. Vi ønsker å snakke med departementet om hvordan staten kan bistå økonomisk og kompetansemessig slik at kommuner og næring kan iverksette nødvendige tiltak raskere.

De prosjekterende bransjene i byggenæringen står klare for å finne løsninger sammen med myndighetene som kan bidra til å sikre at viktige økonomiske mekanismer ikke stopper opp, og at verdikjedenes økonomiske grunnlag opprettholdes på varig basis heter det i henvendelsen.

Byggenæringen sysselsetter en fjerdedel av landets arbeidstagere og er i tillegg en forutsetning for mange andre verdikjeder. I dagens krise er det helt avgjørende å holde byggenæringen i gang for at ikke folks, bedrifters og landets økonomi skal stoppe opp og dermed skape store og varige skader.

Som under finanskrisen er det svært viktig å raskt få frem nye bygge- og anleggsprosjekter i offentlig sektor. Disse vil kunne kompensere for bortfall av oppdrag i privatmarkedet, som i sterk grad vil følge økonomiske konjunkturer og stoppe opp nå. De statlige byggherrene har respondert, men kommunene må ha bistand.

Næringen står sammen

RIF og Arkitektbedriftene har sammen med de øvrige bransjene i byggenæringen tidligere levert et brev til regjeringen om behov for krisepakke for byggenæringen. Det videre arbeidet må handle om konkrete tiltak for å utløse nye offentlige prosjekter som gir oppgaver og oppdrag til hele byggenæringens verdikjede over lengre tid. Her må de enkelte bransjene gi råd direkte til fagdepartementene.

Arkitekter og rådgivere er første ledd i byggenæringens verdikjede, og har kapasitet til å bistå kommunene med å utrede og klargjøre nye prosjekter. 

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker