Vedtatte regelendringer

Forslagene til endringer av permitteringsregelverket fra Stortinget som Arkitektbedriftene omtalte forrige uke har nå blitt vedtatt av regjeringen.

Dette innebærer at arbeidstakere som har hatt 35 eller færre uker igjen av total permitteringstid pr. 1. februar får utvidet mulig permitteringstid frem til 1. oktober. Ved behov kan derfor arbeidsgivere beholde ansatte permittert helt frem til 1. oktober til tross for at de da vil overstige grensen på 49 uker. Retten til dagpenger for den ansatte er utvidet tilsvarende. 

Videre er kravet om redusert arbeidsprosent endret fra 50 til 40 prosent, noe som betyr at det nå igjen er mulig å permittere en arbeidsdager i to av fem dager i uken. 

Kravet om tre dagers ventetid for den ansatte mellom lønnspliktdagene og oppstart av dagpengeutbetalingen er på nytt fjernet. 

Viktig er det også at arbeidsgiverperiode 2, eller lønnspliktperiode 2, som innebærer at arbeidsgivere må dekke èn uke med lønn for arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker eller mer, mens den ansatte forblir permittert, har blitt utsatt. Den skulle egentlig gjelde fra og med 1. mars, men er nå videre utsatt til 1. juni 2021. Dette innebærer at arbeidsgivere for arbeidstakere som har vært permittert mer enn 30 uker ikke må betale lønnspliktperiode 2 fra neste uke, og det må istedet skje dersom de ansatte fortsatt er permittert 1. juni. 

 

 

Relaterte saker

180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021
180708611

Koronarelaterte regelendringer

Publisert: 12. januar 2021

Mest leste saker