Forslag til regelendringer

Torsdag ba Stortinget regjeringen om å gjøre endringer for regelverket rundt permitteringer og feriepenger. Forslagene er ikke vedtatt, men det er rimelig å legge til grunn til at de vil bli vedtatt slik de foreligger uten endringer.

Det første forslaget fremlagt fra Stortinget innebærer et ønske om å endre maksimal permitteringstid for en arbeidstaker frem til 1. oktober 2021. Pr. i dag innebærer regelverket at en arbeidstaker kan være permittert i 52 uker, hvorav arbeidsgiver har lønnsplikt i totalt 3 av 52 uker. Arbeidstaker kan dermed etter loven være permittert uten lønn i totalt 49 uker.

I midlertid foreligger det en midlertidig endring av regelverket som innebærer at arbeidstakere som ble permittert før 1. juli 2020 likevel kan være permittert utover grensen på 49 uker frem til 1. juli 2021. Stortinget ønsker nå å forlenge denne ekstramuligheten slik at permitterte som går over grensen på 49 uker likevel kan være permittert frem til 1. oktober.

I forslaget ligger også et forslag om å forlenge arbeidstakernes rettighet på dagpenger i tilsvarende periode.

Videre har Stortinget fremlagt et forslag om å utsette iverksettelsen av lønnspliktperiode 2 til 1. juni. Lønnspliktperiode 2 var først tiltenkt å tre i kraft 1. januar, men ble utsatt til 1. mars. Nå ønsker Stortinget å utsette de fem lønnspliktdagene til 1. juni. Lønnspliktperiode 2 innebærer at når en arbeidstaker har vært permittert i 30 uker, så må arbeidsgiver igjen betale én uke lønn mens den ansatte er permittert, før NAV igjen overtar ansvaret for å betale dagpenger(den tredje av totalt 3 uker arbeidsgiver må dekke). Dersom endringen trer i kraft vil arbeidsgivere som i dag har hatt arbeidstakere permittert i 30 uker ikke må betale denne lønnspliktperioden før permitteringen eventuelt krysser 1. juni.

Videre har Stortinget foreslått en endring i feriepengegrunnlaget for personer som mottar dagpenger. Forslaget innebærer at de skal motta 10,2 % av mottatte dagpenger i henholdsvis 2020 og 2021 for ferie i 2021 og 2022.

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021
180708611

Koronarelaterte regelendringer

Publisert: 12. januar 2021

Mest leste saker