Koronarelaterte regelendringer

I denne artikkelen følger en sammenfatting av de seneste regelendringer som kan få betydning for våre medlemmers drift.

Forlengelse av permitteringsperioden

Regjeringen har igjen besluttet å forlenge den mulige tidsperioden en virksomhet kan ha de ansatte permittert. Høsten 2020 ble antall uker en ansatt kunne være permittert forlenget fra 26 til 52 uker, hvorav totalt 3 av ukene er lønnspliktuker for arbeidsgiver. For arbeidstakere som ble permittert i mars ville bedriften som en følge av dette ikke kunne opprettholde permitteringen lenger enn til mars 2021. 

Ettersom vaksinen nå er på vei er regjeringen av den oppfattelse at det ville være uheldig dersom bedrifter som vil overleve når vaksinen er på plass vil måtte gå til oppsigelse fordi maks permitteringstid er forbigått. Regjeringen har derfor besluttet at de bedrifter som når taket på 52 uker i løpet av våren vil kunne holde sine ansatte permitterte frem 1. juli 2021. Dette innebærer at arbeidstakers rett på dagpenger også forlenges frem til 1. juli 2021. 

For ansatte som ble permittert etter 1. juli 2020 vil det fortsatt være 52 uker som er maks lengde på en permittering. 

Endring av frist for refusjon av sykepenger og omsorgspenger

Arkitektbedriftene meldte tidligere at endringen av fristen for å kreve refusjon av sykepenger og omsorgspenger fra ni måneder til tre måneder som trådte i kraft 1. januar 2021 ville gjelde slik at krav på refusjon av sykepenger og omsorgspenger fra 1. oktober ville løpe ut 31. desember 2020. Her har regjeringen snudd, slik at den nye tremånedersfristen kun begynner å løpe for krav fra og med 1.1.2021. For krav oppstått i 2020 gjelder det fortsatt en nimånedersfrist. 

Eksempelvis vil et refusjonskrav fra 1. desember 2020 ha en frist på ni måneder, mens et refusjonskrav fra 1. januar vil ha en frist på tre måneder.

Forlenget rett til sykepenger og omsorgspenger

Regjeringen har besluttet at deler av unntaksreglene som ble gitt i 2020 skal forlenges utover i 2021.

Sykepenger:

Arbeidstaker har rett til sykepenger ved fravær på grunn av Covid-19, eller dersom det foreligger mistanke om at en er smittet. Dersom dette skyldes brudd på nasjonale myndigheters reiseråd kan arbeidstaker nektes sykepenger under karanteneplikt ved hjemkomst.

For sykefravær som skyldes Covid-19, så skal arbeidsgiver kun betale sykepenger i tre kalenderdager. De resterende dagene som ellers er en del av arbeidsgivers lønnsplikt (4-16) vil arbeidsgiver få refusjon fra NAV. Dette gjelder kun koronarelatert fravær. Ved annen sykdom er arbeidsgiverperioden på de vanlige 16 dagene. 

Selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra og med fjerde dag.

Disse særbestemmelsene gjelder i første omgang frem til og med 31. mars 2021.

Omsorgspenger:

Som i 2020 dobles foreldrenes kvote med omsorgspenger, slik at de også i 2021 kan ta ut dobbelt så mange omsorgsdager som vanlig. Videre vil de også ha rett til omsorgspenger når skole eller barnehage er stengt på grunn av pandemien, rett til omsorgspenger etter at kvoten er brukt opp dersom det er særlige smittevernhensyn i familien som kan dokumenteres av en lege, og de vil også få rett på omsorgspenger der kvoten er brukt opp og barnehagen eller skole må stenge på grunn av lokal eller nasjonal beslutning om dette. 

Disse endringene gjelder til og med 30. juni 2021.

Muligheten for overføring av omsorgsdager mellom foreldrene er videreført ut 2021. 

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker