Bransjetermometer januar

Arkitektbedriftenes bransjetermometer sendes til daglig leder i alle våre medlemsbedrifter. Vi anslår at det dekker om lag 90 prosent av alle arkitektkontorer i Norge. Nå er resultatene for januar klare, og vi tar en liten pause før neste termometer. I februar sender vi ut konjunkturundersøkelsen for første halvår 2021.

Arkitektbedriftene har målt situasjonen hos medlemmene gjennom disse termometrene jevnlig siden pandemien begynte. I tillegg til spørsmål rundt oppdragsmengde, kontordrift og personalsituasjon tar vi også opp tidsaktuelle problemstillinger. Den senere tid har vi fokusert på situasjonen ute i kommunene.

Last ned rapporten her >>

Oppdragssituasjonen 

Siden uke 19 har antallet medlemmer som melder om normal drift steget jevnt, og nådde toppen i oktober. Rett før jul fikk vi en liten dupp, men dette er nå nesten utjevnet igjen. 65,9 prosent av våre medlemmer melder i januar om normal drift. De forskjellige svaralternativene som peker på utfordringer av forskjellig karakter, gikk svakt nedover i hele 2020, før man så en liten oppsving mot slutten av året. Også dette virker å være utjevnet over nyttår og har lagt seg relativt stødig på like under 30 prosent.  

Helt siden pandemien begynte har vi sett at det er i det private markedet man opplever mest stans i prosjekter og/eller prosjekttørke. Dette har imidlertid bedret seg gjennom hele 2020, over 20 prosentpoeng færre melder nå stans eller tørke i det private, sammenlignet med da pandemien først slo inn. 

Antallet medlemmer som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet øker dessverre fortsatt jevnt. Siden uke 19 har antallet medlemsbedrifter som melder om stans eller tørke i det offentlige markedet gått fra 21,8 til 53,5 prosent. Fortsetter det på denne måten, vil dette ha gått fra å være området med minst stopp og tørke, til å bli det med mest.

Arkitektbedriftene har, sammen med blant andre RIF og EBA, kommunisert dette til myndighetene, dessverre uten å bli hørt. Vi går nå sammen med enda flere organisasjoner for, via ekstern samarbeidspartner, å gjøre dypere undersøkelser. Man er bekymret for at om kommunene ikke har trygghet til å igangsette nye prosjekter utover i 2021, vil markedsbortfallet bli betydelig og kunne få alvorlige konsekvenser som igjen vil kunne forsterke seg gjennom næringens verdikjede de neste årene. Det er i så fall det motsatte av hva vi trenger for å få økonomien på fote igjen etter pandemien.

Permitteringer og oppsigelser

Antallet medlemmer som har måttet permittere ansatte har dalt jevnlig i hele 2020. Fra over 30 % da de første effektene av pandemien materialiserte seg, til under 20 nå i januar. Vi kommer imidlertid til å nyansere disse spørsmålene ved neste undersøkelse, for fange opp kvartalsendringer samtidig som vi bevarer historikken.

Oppsigelser har økt gjennom hele perioden, og nådde en topp før nyttår på nesten 10 prosent. Det kan virke som om dette er på bedringens vei i det nye året, men det ser vi tydeligere utover våren når vi nyanserer spørsmålsstillingen også her.

Offentlige hjelpepakker

Arkitektbedriftenes undersøkelse har mange svaralternativer. Langt de fleste svarer at de ikke kommer til å søke, hvilket stemmer godt med over 60 prosent normal drift.

Fremtidsutsikter

55 prosent av Arkitektbedriftenes medlemmer ser for seg å komme tilbake dit man var før pandemien. 20 prosent ser for seg å komme styrket ut av pandemien, mens 25 prosent tror de vil være svekket. Troen på å komme seg tilbake til normalen nådde en topp på høsten 2020 og er nå i starten av 2021 fortsatt litt lavere enn den gang.

Antallet som mener de i fremtiden vil være styrket sammenliknet med før pandemien har imidlertid gått stødig oppover. Det viser en viktig omstillingsevne.

Da våre bransjetermometre er anonyme, kan vi ikke se slike trender opp mot geografi eller størrelse på kontorene. Dette håper vi å få bedre svar på i konjunkturundersøkelsen som snart gjennomføres.

Viktig statistikk

Vi vet at mange av våre medlemmer har mye å gjøre og at det ikke alltid passer å sette av tid til å svare på våre undersøkelser. Vi har imidlertid tatt grep for å bedre dette på sikt, men under en pandemi er det ekstra viktig at vi monitorerer situasjonen. Vi håper så mange som mulig av våre medlemmer likevel finner tid til å besvare de undersøkelser dere mottar. Jo flere svar vi får, jo sikrere blir tallene og jo større tyngde og argumentasjon har vi i møte med politikere og departementer. 

Relaterte saker

902096912

Arkitektbedriftenes lønnsstatistikk

Publisert: 18. april 2023
1158815506

Stor enighet om at likestilling og mangfold er en styrke, men strategiene mangler

Publisert: 29. juni 2021
909045800

Bransjetermometer sommer 2021

Publisert: 21. juni 2021
902096912

Lønnsstatistikk 2020

Publisert: 3. mai 2021
1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021
180708611

Koronarelaterte regelendringer

Publisert: 12. januar 2021

Mest leste saker