Endringer i permitteringsregelverket

I 2020 har det vært en midlertidig forskrift som har gitt arbeidstaker rett til dagpenger ved 40 % permittering. Denne forskriften er vedtatt opphørt fra 1.1.21.

Denne endringen innebærer at dersom du som arbeidsgiver har ansatte som er permittert 40 % så må du nå sende et nytt varsel om økning av permitteringen til 50 % dersom de ansatte fortsatt skal være permittert. Varselet må sendes med 14 dagers varsel, men det innebærer ikke noen nye lønnspliktdager. Varselet må dermed sendes senest 21. desember for at det skal være gjeldende fra 4. januar. 

Ved bortfallet av forskriften innebærer det også at for arbeidstaker som blir permittert i 2021 så vil de tre ventedagene før arbeidstakeren kan få dagpenger gjeninntre. 

Arkitektbedriftene har tidligere omtalt endringen av adgangen til å permittere ansatte i opptil ett år, som medførte innføringen av arbeidsgiverperiode 2 med fem nye lønnspliktdager fra 1. januar for arbeidstakere som hadde vært permittert i over 30 uker. 

Stortinget har i går, 16.12.20 votert over et forslag om å utsette innføringen av arbeidsgiverperiode 2 til 1. mars. Arkitektbedriftene har ikke klart å oppdrive resultatet av voteringen enda, men det er ventet at det vil gå igjennom. Det betyr også at for arbeidstakere som når 30 ukers permittering før 1. mars, men som går tilbake i full jobb før 1. mars, så slipper arbeidsgiver å betale fem nye lønnspliktdager. 

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker