Regjeringen gjeninnfører legemelding ved lengre fravær

Med virkning fra 16. mars ble det besluttet at arbeidstakere fikk en utvidet rett til bruk av egenmelding til å gjelde hele arbeidsgiverperioden. Denne retten til arbeidstakerne blir nå fjernet etter at trykket på primærhelsetjenestene har falt.

Endringen trer i kraft fra 1. juni. Dette betyr at de vanlige reglene for sykefravær og sykemelding gjeninntrer, men arbeidsgiver kan fortsatt velge å akseptere egenmelding de første 16 dagene dersom det er ønskelig. Forskjellen fra den midlertidige situasjonen siden 16. mars ligger i at arbeidsgiver ikke lenger er pålagt å godta en legemelding utover dag tre, med mindre det er avtalt rett til utvidet egenmelding. 

Fra 1. juni gjeninntrer også kravet om at arbeidstaker må ha jobbet hos arbeidsgiver i minst to måneder før egenmelding kan benyttes. 

Disse endringene gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende. Disse må også ha legemelding fra fjerde dag for å få rett til sykepenger fra NAV, og denne retten til sykepenger gjelder fortsatt kun for sykdom som skyldes Covid-19. 

Les mer på regjeringen.no

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker