Kommuner er blitt bremseklosser

Arkitektbedriftene, Arkitektenes fagforbund og Norske arkitekters landsforbund går nå sammen om et viktig budskap til det politiske Norge. Det er behov for øremerkede bevilgninger til kommunene som gjør dem i stand til å igangsette alle sine planlagte prosjekter, som ikke har fått plass i årets eller neste års budsjett.

Budskapet går i første omgang til stortingspartiene, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, samt kommuner og fylkeskommuner.

Les dokumentet her >>

I initiativet heter det blant annet:

«Arkitektbransjen er en sentral bidragsyter til samfunnsutviklingen, og står for planlegging og prosjektering av både bygg og store infrastrukturprosjekter. Planlegging og prosjektering er første fase i bygg- og anleggsnæringen, den største fastlandsnæringen i Norge. Stopper det her, stopper raskt hele verdikjeden opp.»

- Kommunene er blitt en bremsekloss for første linje i landets største fastlandsnæring, det er alvorlig. Treg saksbehandling, og prosjekter som har stoppet opp, går ut over bedrifter og ansatte her og nå. I tillegg vanskeliggjør det de kommende byggeprosjektene som kan sysselsette mange i fremtiden, på et tidspunkt der den nasjonale økonomien virkelig trenger det, sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene, Egil Skavang.

Hold aktiviteten i gang

Flere av de store aktørene, som Statsbygg og Nye Veier, har uttalt at de vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet. Dette er positive signaler, og det er viktig at kommuner og fylkeskommuner nå også vil opprettholde aktivitet, og i tillegg øke innsatsen innen bærekraftig stedsutvikling og planlegging. Dette omfatter både planoppgaver, utredninger og forstudier, i tillegg til iverksetting av forberedte byggeprosjekter og arkitektkonkurranser.

Mange kommuner Arkitektbedriftene har snakket med melder at de er klare til å sette i gang, men mangler finansiering eller kapasitet. Derfor er øremerkede bevilgninger en god løsning. Eventuelle kapasitetsutfordringer i kommunene kan løses ved å leie inn ressurser fra næringen.

Relaterte saker

1144652362

Vedtatte regelendringer

Publisert: 25. februar 2021
180708611

Forslag til regelendringer

Publisert: 19. februar 2021
1159047794

Bransjetermometer januar

Publisert: 29. januar 2021
KMD_3

Nytt møte med KMD

Publisert: 13. januar 2021

Mest leste saker